kurser og workshops

Vi har en ambitiøs intention om at udbyde en række af kurser, der rammer lige i centrum for de mange overvejelser og krav, der gælder for en kvalificeret bevægelseskultur til daginstitutioner, skoler og foreninger. Giv dit sted et bevægelsesmiljø, der bygger på godt samvær, glæde, sjov og gensidig respekt. Lad relationer mellem børn, elever og undervisere fundere på mere end ord. Vi står på mål for, at kursusindhold og formidling spiller i forlængelse af netop de værdier.

Skole

Her finder du aktuelle kurser for at få ny viden og blive fagligt opdateret til din undervisning med læring i bevægelse.

daginstitution

Aktuelle kurser for at blive opdateret både fagligt, kropsligt og socialt til din hverdag i institutionen.

forening/andet

Kurser, hvor du kan få nye idéer, spændende inspiration og faglig input til de forskellige områder i din forening.

ATIBs seneste kurser

Bevægelse i klassen - Indskoling

Bevægelse i klassen. Kursus i og om et særligt koncept med samme aktivitet til samme ugedag gennem 4 uger. Det samme forløb kan med fordel gentages 2-3 gange og dermed er det samlet forløb på ca. 3 mdr. Med udgangspunkt i inspiration fra A-sports Idébank og ATIBs læringsportal afprøver vi 5 bevægelsesaktiviteter med tilhørende rekvisitter…

slappuk kursus

Kurset er opdelt i to vigtige afsnit. Den første del sætter fokus på at få det digitale omfattende materiale til at fungere på den mest enkle måde i forskellige lege og konkurrencer. I den anden del sætter kurset fokus på de lege, træningsaktiviteter m.m. der er målrettet mod den målgruppe, som I vælger at rette inspiration, motivation og læringsmateriale til…

Teambuilding og samskabelse

Kurset tager udgangspunkt i aktiviteter fra A-sport Idèbank og ATIBs læringsplatform,men sammen med deltagerne forsøger vi at etablere et bevægelsesarena med fælles oplevelser, der styrker deltagernes erfaringer med samarbejde og sam-skabelse. Mange sanser skal i spil, når man laver teambuilding, og deltagerne skal også mødes med benspænd til fælles…

Vores kunder siger