Kurser til foreninger og andre

Giv dit sted et bevægelsesmiljø, der bygger på godt samvær, glæde, sjov og gensidig respekt. Lad relationer mellem børn, elever og undervisere fundere på mere end ord. Vi står på mål for, at kursusindhold og formidling spiller i forlængelse af netop de værdier.

Kursusindhold:

Gennem den fysiske leg baner vi en vej til ordene. Børnene bevæger sig til ord og kategorier, og i samvær med de voksne får de fart på sproget. Med den aktivitet, vi etablerer i rummet, visuelt og taktilt, kan vi kommunikere på baggrund af en forholdsvis lille verbal sprogbank. På kurset med ‘fortælleforældre’ er bevægelse og kropssprog i centrum, samtidig med at sigtet er at mestre det danske sprog. Det betyder selvfølgelig, at vi i første omgang har fokus på de tre grundlæggende ordklasser; bevægelses-udsagnsord, tillægsord og navneord. I øvrigt er det oplagt at inddrage forholdsord til bedre at konstruere sigende sætninger. Den største “gevinst” ved at bevæge og lære er at få mangfoldige stemninger og ikke mindst glæde med ind i lære-situationen. ATIB udvælger 4-5 oplagte lege-skabeloner, som også ligger i A-sports idebank, og som kursisterne har fri adgang til.

Kursusoversigt:

 • Fra leg til ord
 • Kropslige kommunikation
 • Mangfoldige stemninger

Materiale:

Legeskabeloner, ordkort og rekvisitter.

Varighed:

2 x 2 lektioner á 45 min.

kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

70802 Motorik taske ”Leg med terning”

Kursusindhold:

Kurset tager udgangspunkt i aktiviteter fra A-sport Idèbank og ATiBs læringsplatform, men sammen med deltagerne forsøger vi at etablere et bevægelsesarena med fælles oplevelser, der styrker deltagernes erfaringer med samarbejde og sam-skabelse. Mange sanser skal i spil, når man laver teambuilding, og deltagerne skal også mødes med benspænd til fælles tænkning. Kurset sætter fokus på løsning af opgaver, hvor det giver mening at være flere. Positiv gruppedynamik er ofte en følge af gode opgave, fælles indsatser og energi. Den gode trivsel er både en berigende motivation og en slags belønning for at sætte sig selv overstyr til fordel for den fælles opgave og for fællesskabet. Teamet kan være en hel skoleklasse, kollega-grupper eller grupper på tværs af alder, køn og profession.

Kursusoversigt:

 • Samarbejde og samskabelse
 • Gruppedynamik
 • Fællesskab

Materiale:

Aktivitetsskabeloner og rekvisitter.

Varighed:

4 x 2 lektioner á 45 min.

kursus pris:

5.596,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

Kursusindhold:

Kurset er opdelt i to vigtige afsnit. Den første del sætter fokus på at få det digitale omfattende materiale til at fungere på den mest enkle måde i forskellige lege og konkurrencer. I den anden del sætter kurset fokus på de lege, træningsaktiviteter m.m. der er målrettet mod den målgruppe, som I vælger at rette inspiration, motivation og læringsmateriale til. Fx er der forskel på om kurset retter sig til en børnehave, skoleklasse eller til et håndboldhold i en idrætsforening. Således tilretter ATIB kurset, så vi på kurset praktisk afprøver indhold og deltagerne har mulighed for at være aktive og co-creative sammen med kursuslederen.

Kursusoversigt:

 • Interaktivt spil
 • Mange variationer
 • Sjov og motiverende leg

Materiale:

Slappuk og legeskabeloner
Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

90550 Slappuk leg og træning
90550-11 Slappuk kegle adaptor incl. kegler
90550-9 Slappuk adaptorplade m/velcro

Kursusindhold:

Kurset tager udgangspunkt i aktiviteter fra A-sport Idèbank og ATiBs læringsplatform, men sammen med deltagerne forsøger vi at etablere et bevægelsesarena med fælles oplevelser, der styrker deltagernes erfaringer med samarbejde og samskabelse. Mange sanser skal i spil, når man laver teambuilding, og deltagerne skal også mødes med benspænd til fælles tænkning. Kurset sætter fokus på løsning af opgaver, hvor det giver mening at være flere. Positiv gruppedynamik er ofte en følge af gode opgave, fælles indsatser og energi. Den gode trivsel er både en berigende motivation og en slags belønning for at sætte sig selv overstyr til fordel for den fælles opgave og for fællesskabet. Teamet kan være en hel skoleklasse, kollega-grupper eller grupper på tværs af alder, køn og profession.

Kursusoversigt:

 • Sanse i spil
 • Fælles indsatser og energi
 • Benspænd og positiv stemning

Materiale:

Aktivitetsskabeloner og rekvisitter.

Varighed:

4 x 2 lektioner á 45 min.

kursus pris:

5.596,-

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

Kursusindhold:

De gamle lege er en helt fantastisk fælles oplevelse, som bringer folk i relation og på bedste vis kan man sætte hinanden i nye positioner via helt enkle rekvisitter og regler. De samme lege kan så på forunderlig vis udvikle sig til mere spidsfindige og sjove lege- arenaer. Engang har legene været brugt til at møde og tviste udvekslinger mellem unge og voksne, men i dag har de først og fremmest den kvalitet at skabe et samlingspunkt på tværs af alder og kulturer – i øvrigt et samlingspunkt vi sjældent oplever i dagligdagen. Glæde, latter og deltagelse er vigtigere end point og rangering, og fordi reglerne aftales mellem deltagerne, kan alle være med. Legene er inkluderende over for deltagere med særlige behov. ATIBs instruktører er eksperter i at formidle legene på en levende og tilgængelig måde, og vi tilpasser arrangementet til gruppen og ikke mindst til netop jeres særlige behov og sigte med arrangementet.

Kursusoversigt:

 • På tværs af alder og kultur
 • Leg som mødested
 • Stemninger og deltagelser

Materiale:

Legeskabeloner, forhåndværende ting og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

91001 Aktivitets legetaske lille
91000 Aktivitets legetaske stor

Kursusindhold:

Kurset er fokuseret omkring de tre primære sanser og kropslig udvikling fra en enkel sanseintregration til mestring af komplette og sammensatte bevægelser. Når motorik er leg for både store og små, skaber børn samtidig det netværk af nerve-baner i kroppen, de skal bruge hele deres levetid. Den motoriske indsats er et uvurderligt grundlæggende arbejde med at understøtte alle børn, men i særdeleshed de idrætsusikre børn. Især børn med de største udfordringer har brug for hjælp til at mestre deres egen krop. De har gavn af at forstå, at det, der i først omgang forekommer umuligt, måske alligevel kan læres. Kurset byder ind med, hvordan man kan nedbryde udfordringer i små og enkle trin og træne de enkelte trin. De tre primære sanser; vestibulær-, muskel-led- og taktilsansen er et ultimativt grundlag for en god grundmotorikken. Træning af de sanser er selve kroppens ABC og er forudsætning for alle andre mere komplicerede og sammensatte bevægelser i fx de forskellige idrætsdiscipliner.

Kursusoversigt:

 • Grundmotorik
 • Sanselege
 • I små og enkle trin

Materiale:

Aktivitetsskabeloner og motorik-redskaber.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

70802 Motorik taske ”Leg med
terning”

Fandt du ikke det kursus, du ledte efter?

Hvis du har et specifikt ønske om et kursus, der ikke fremgår endnu i vores kursuskatalog, så kontakt os. Vi kan designe og tilrettelægge noget til jeres behov.
Email: atib@a-sport.dk

Telefonnummer: 9751 0717