Kurser til skoler

Giv dit sted et bevægelsesmiljø, der bygger på godt samvær, glæde, sjov og gensidig respekt. Lad relationer mellem børn, elever og undervisere fundere på mere end ord. Vi står på mål for, at kursusindhold og formidling spiller i forlængelse af netop de værdier.

Kursusindhold:

Præsentation af yoga og de forskellige principper inden for yoga. Hvordan kan det bruges i undervisningen? Hvordan kan det implementeres i dagligdagen på skolen? Pædagogik og didaktik i forbindelse med undervisningen.
Eksempler på:
 • Yoga
 • Åndedrætsøvelser, breaks
 • Yoga som del understøttende undervisning
 • Yoga som bevægelses/bånd – forløb
 • Yoga som del af undervisningen – afslutning på lektion
 • Øvelser med yogakort
 • Samarbejdsøvelser, affirmationer
 • Afspænding og meditationer, som også kan foregå ved bord og stol
 • Afrunding og evaluering
 • Yoga som del af fag-faglig undervisning

Kursusoversigt:

 • at anvende yoga i undervisningen, både som korte og længere forløb
 • at kunne ”skrue på energi knapperne” for at få mere ro eller for at bibringe mere energi
 • at kunne bruge små breaks i undervisningen – små pauser for igen at blive klar

Materiale:

Bogen ”Yoga i skolen”, er inklusiv i kursusprisen

Varighed:
3 eller 4 timer á 45 min.
kursus pris:
3 timer: 800,- kr pr person
(min 10 personer)
4 timer 1.000,- kr pr person
(min 10 personer)
plus transport og moms
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

Tilkøb Yogakort – pris
1000,- kr +moms
60946
Yoga i skole-tasken

Kursusindhold:

Præsentation af yoga og de forskellige principper inden for yoga. Hvordan kan det bruges i undervisningen? Hvordan kan det implementeres i dagligdagen på skolen? Pædagogik og didaktik i forbindelse med undervisningen.
Eksempler på:
 • Yoga lege
 • Åndedrætslege, breaks
 • Yoga som del af understøttende undervisning
 • Yoga som bevægelses/bånd – forløb
 • Yoga som del af undervisningen – afslutning på lektion
 • Lege med yogakort
 • Samarbejdslege
 • Drømmerejser og meditationer som også kan foregå ved bord og stol
 • Afrunding og evaluering
 • Affirmationer

Kursusoversigt:

 • at anvende yoga i undervisningen, både som korte og længere forløb
 • at kunne ”skrue på energi knapperne” for at få mere ro eller for at bibringe mere energi
 • at kunne bruge små breaks i undervisningen – små pauser for igen at blive klar

Materiale:

Bogen ”Yoga i skolen”, er inklusiv i kursusprisen

Varighed:
3 eller 4 timer á 45 min.
kursus pris:
3 timer: 800,- kr pr person
(min 10 personer)
4 timer 1.000,- kr pr person
(min 10 personer)
plus transport og moms
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
60946 Yoga i skole-tasken

Kursusindhold:

Præsentation af yoga og de forskellige principper inden for yoga. Hvordan kan det bruges i undervisningen? Hvordan kan det implementeres i dagligdagen på skolen? Pædagogik og didaktik i forbindelse med undervisningen.

 • Yoga lege
 • Åndedrætslege
 • Breaks
 • Yoga som del af understøttende undervisning
 • Yoga som bevægelses/bånd – forløb
 • Yoga som del af undervisningen – afslutning på lektion
 • Lege med yogakort
 • Samarbejdslege, affirmationer
 • Drømmerejser og meditationer, som også kan foregå ved bord og stol
 • Afrunding og evaluering

Kursusoversigt:

 • at anvende yoga i undervisningen, både som korte og længere forløb
 • at kunne ”skrue på energi knapperne” for at få mere ro eller for at bibringe mere energi
 • at kunne bruge små breaks i undervisningen – små pauser for igen at blive klar

Materiale:

Bogen ”Yoga i skolen”, er inklusiv i kursusprisen

Varighed:
3 eller 4 timer á 45 min.
kursus pris:
3 timer: 800,- kr pr person
(min 10 personer)
4 timer 1.000,- kr pr person
(min 10 personer)
plus transport og moms
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
60946 Yoga i skole-tasken

Kursusindhold:

Bevægelse i klassen. Kursus i og om et særligt koncept med samme aktivitet til samme ugedag gennem 4 uger. Det samme forløb kan med fordel gentages 2-3 gange og dermed er det samlet forløb på ca. 3 mdr. Med udgangspunkt i inspiration fra A-sports Idébank og ATIBs læringsportal afprøver vi 5 bevægelsesaktiviteter med tilhørende rekvisitter. Hensigten er, at hver dag i klassen har tilknyttet sin bevægelsesaktivitet, og at der i de følgende uger er udvalgt samme aktivitet til samme ugedag. Pointen er selvfølgelig, at der sammen med gentagelsen foregår en udvikling med både aktiviteten, samspillet og den enkelte deltager. Den første gang går med at kende rammer og regler, og dernæst er der fx fokus på kropslige aspekter, mens gangen efter sætter særlig fokus på samspillet mellem deltagerne. På kurset gennemgår en af ATIBs lege-eksperter eksempler på udviklinger af de 5 udvalgte bevægelsesaktiviteter. Tanken bag det lille projekt og den stemning som vi forsøger at opbygge, er vigtig at italesætte og mærke. En væsentlig aspekt er, at alle i klassen kender dagens agenda og aktivitet.

Kursusoversigt:

 • Daglig dosis af bevægelse
 • Gentagelse giver kompetencer
 • Kropslig deltagelse
 • Making is a way of thinking

Materiale:

ATIB-plakat, ATIB-taske og aktivitetsskabeloner.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:
2.798,-
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
71066
Bevægelsespakke
91020
Ærtepose sæt
70805
Motorik taske ”Stjernestund med sansebolde”

Kursusindhold:

Fra A-Sports Idebank og ATIBs læringsplatform kan I finde masser af fysiske aktiviteter til skolegården eller i skolens terræn. Måske er det relevant at få en af ATIBs lege-eksperter til at sætte aktiviteterne i spil og i praksis få mulighed for at prøve, kende og udvikle aktiviteterne sammen med kolleger eller unge i netop de arenaer, jeres institution har til rådighed. Udvalget af aktiviteter kan med fordel vise, hvordan man specifikt kan sætte fokus på det fysiske, kognitive eller sociale aspekt af fx en bevægelsesaktivitet. Samme aktivitet kan forandres til at understøtte det sociale den ene dag, og i en anden sammenhæng kan samme aktivitetsskabelon sætte fokus på det fysiske eller kognitive aspekt. Alt i alt er det vigtigt at understrege, at terrænet eller skolegården ikke er at forveksle med idrætsbaner, men de er åbne aktivitets-arenaer, der kan bruges til et utal af forskellige bevægelsesaktiviteter.

Kursusoversigt:

 • Lokale aktiviteter og lege
 • Bevægelses miljøer
 • Sociale relationer

Materiale:

Bevægelsesarenaer, aktivitetsskabeloner og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:
2.798,-
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
30322
Hula Hop ring 50 cm 9 stk.
40144-2
Skumhåndbold Ø16,5 cm
30406-1
Kegle rød 24 cm

Kursusindhold:

De gamle lege er en helt fantastisk fælles oplevelse, som bringer folk i relation og på bedste vis kan man sætte hinanden i nye positioner via helt enkle rekvisitter og regler. De samme lege kan så på forunderlig vis udvikle sig til mere spidsfindige og sjove lege- arenaer. Engang har legene været brugt til at møde og tviste udvekslinger mellem unge og voksne, men i dag har de først og fremmest den kvalitet at skabe et samlingspunkt på tværs af alder og kulturer – i øvrigt et samlingspunkt vi sjældent oplever i dagligdagen. Glæde, latter og deltagelse er vigtigere end point og rangering, og fordi reglerne aftales mellem deltagerne, kan alle være med. Legene er inkluderende over for deltagere med særlige behov. ATIBs instruktører er eksperter i at formidle legene på en levende og tilgængelig måde, og vi tilpasser arrangementet til gruppen og ikke mindst til netop jeres særlige behov og sigte med arrangementet.

Kursusoversigt:

 • På tværs af alder og kultur
 • Leg som mødested
 • Stemninger og deltagelser

Materiale:

Legeskabeloner, forhåndværende ting og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:
2.798,-
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
91001
Aktivitets legetaske lille
91000
Aktivitets legetaske stor
91019
Leg og bevægelses taske

Kursusindhold:

Kurset er fokuseret omkring de tre primære sanser og kropslig udvikling fra en enkel sanseintregration til mestring af komplette og sammensatte bevægelser. Når motorik er leg for både store og små, skaber børn samtidig det netværk af nerve-baner i kroppen, de skal bruge hele deres levetid. Den motoriske indsats er et uvurderligt grundlæggende arbejde med at understøtte alle børn, men i særdeleshed de idrætsusikre børn. Især børn med de største udfordringer har brug for hjælp til at mestre deres egen krop. De har gavn af at forstå, at det, der i først omgang forekommer umuligt, måske alligevel kan læres. Kurset byder ind med, hvordan man kan nedbryde udfordringer i små og enkle trin og træne de enkelte trin. De tre primære sanser; vestibulær-, muskel-led- og taktilsansen er et ultimativt grundlag for en god grundmotorikken. Træning af de sanser er selve kroppens ABC og er forudsætning for alle andre mere komplicerede og sammensatte bevægelser i fx de forskellige idrætsdiscipliner.

Kursusoversigt:

 • Grundmotorik
 • Sanselege
 • I små og enkle trin

Materiale:

Aktivitetsskabeloner og motorik-redskaber.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:
2.798,-
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
71000
Balance taske
70802
Motorik taske ”Leg med terning”
70805
Motorik taske ” Stjernestund med sansebolde”

Kursusindhold:

Kurset lægger op til, at I i praksis få mulighed for at prøve, kende og udvikle aktiviteterne sammen med kolleger eller børn i netop de arenaer, jeres institution har til rådighed. Fra A-sports Idebank og ATIBs læringsplatform kan I finde masser af fysiske aktiviteter til legepladsen og skolegården. Måske er det relevant at få en af ATIBs lege-eksperter til at sætte aktiviteterne i spil. Udvalget af aktiviteter kan med fordel vise, hvordan man specifikt kan sætte fokus på det fysiske, kognitive eller sociale aspekt af fx en leg. Samme leg kan forandres til at understøtte det sociale den ene dag, og i en anden sammenhæng kan samme legeskabelon sætte fokus på det fysiske eller kognitive aspekt. Alt i alt er det vigtigt at understrege, at legepladsen eller skolegården ikke er at forveksle med idrætsbaner, men de er åbne lege-arenaer, der kan bruges til et utal af forskellige bevægelsesaktiviteter.

Kursusoversigt:

 • Lokale aktiviteter og lege
 • Læringsmiljøer
 • Sociale bevægelsesaktiviteter

Materiale:

Institutionens egne lege-arenaer, legeskabeloner og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:
2.798,-
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
91013
Aktivitets taske
91014
Aktivitetstaske 2
91011
Rundbold sæt
60190-10
Troldestrategi

Kursusindhold:

Kurset er opdelt i to vigtige afsnit. Den første del sætter fokus på at få det digitale omfattende materiale til at fungere på den mest enkle måde i forskellige lege og konkurrencer. I den anden del sætter kurset fokus på de lege, træningsaktiviteter m.m. der er målrettet mod den målgruppe, som I vælger at rette inspiration, motivation og læringsmateriale til. Fx er der forskel på om kurset retter sig til en børnehave, skoleklasse eller til et håndboldhold i en idrætsforening. Således tilretter ATIB kurset, så vi på kurset praktisk afprøver indhold og deltagerne har mulighed for at være aktive og co-creative sammen med kursuslederen.

Kursusoversigt:

 • Interaktivt spil
 • Mange variationer
 • Sjov og motiverende leg

Materiale:

Slappuk og legeskabeloner
Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:
2.798,-
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
90550
Slappuk leg og træning
90550-11
Slappuk kegle adaptor incl. kegler
90550-9
Slappuk adaptorplade m/velcro

Kursusindhold:

Kurset lægger op til, at I i praksis få mulighed for at prøve, kende og udvikle aktiviteterne sammen med kolleger eller børn i netop de arenaer, jeres institution har til rådighed. Fra A-sports Idebank og ATIBs læringsplatform kan I finde masser af fysiske aktiviteter til legepladsen og skolegården. Måske er det relevant at få en af ATIBs lege-eksperter til at sætte aktiviteterne i spil. Udvalget af aktiviteter kan med fordel vise, hvordan man specifikt kan sætte fokus på det fysiske, kognitive eller sociale aspekt af fx en leg. Samme leg kan forandres til at understøtte det sociale den ene dag, og i en anden sammenhæng kan samme legeskabelon sætte fokus på det fysiske eller kognitive aspekt. Alt i alt er det vigtigt at understrege, at legepladsen eller skolegården ikke er at forveksle med idrætsbaner, men de er åbne lege-arenaer, der kan bruges til et utal af forskellige bevægelsesaktiviteter.

Kursusoversigt:

 • Lokale aktiviteter og lege
 • Læringsmiljøer
 • Sociale bevægelsesaktiviteter

Materiale:

Institutionens egne lege-arenaer, legeskabeloner og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:
2.798,-
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
91000
Aktivitets legetaske stor
91015
Aktivitetstaske 3
30321
Hula Hop ring 65 cm 15 stk.

Kursusindhold:

Bevægelse i klassen. Kursus i og om et særligt koncept med samme aktivitet til samme ugedag gennem 4 uger. Det samme forløb kan med fordel gentages 2-3 gange og dermed er det samlet forløb på ca. 3 mdr.
Med udgangspunkt i inspiration fra A-sports Idébank og ATIBs læringsportal afprøver vi 5 bevægelsesaktiviteter med tilhørende rekvisitter. Hensigten er, at hver dag i klassen har tilknyttet sin bevægelsesaktivitet, og at der i de følgende uger er udvalgt samme aktivitet til samme ugedag. Pointen er selvfølgelig, at der sammen med gentagelsen foregår en udvikling med både aktiviteten, samspillet og den enkelte deltager. Den første gang går med at kende rammer og regler, og dernæst er der fx fokus på kropslige aspekter, mens gangen efter sætter særlig fokus på samspillet mellem deltagerne. På kurset gennemgår en af ATIBs lege-eksperter eksempler på udviklinger af de 5 udvalgte bevægelsesaktiviteter. Tanken bag det lille projekt og den stemning som vi forsøger at opbygge, er vigtig at italesætte og mærke. En væsentlig aspekt er, at alle i klassen kender dagens agenda og aktivitet.

Kursusoversigt:

 • Daglig dosis af bevægelse
 • Gentagelse giver kompetencer
 • Kropslig deltagelse
 • Making is a way of thinking

Materiale:

ATIB-plakat, ATIB-taske og aktivitetsskabeloner.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:
2.798,-
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
71061 Bevægelses pakke lille

Kursusindhold:

Kursus til aktiv boglig undervisning. Få inspiration til at inddrage bevægelse i den daglige undervisning i alle fag og på alle klassetrin. Hvad enten du er lærer eller pædagog kan du få inspiration til at arbejde med bevægelse i de boglige fag og ATIB tilrettelægger kurset afhængig af den målgruppe og synsvinkel I udvælger. Således vil kursusindholdet se forskelligt ud afhængig af om det sigter mod matematik i indskolingen eller sprogfag på mellemtrinnet. I alle tilfælde tilstræber vi, at kurset afvikles praktisk og med deltagerne som aktører i fysisk bevægelse.

Kursusoversigt:

 • Aktiv læring
 • Praktisk deltagelse
 • Daglig bevægelse

Materiale:

Aktivitetsskabeloner, udvalgt fagstof og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:
2.798,-
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
70487
Indlæringssæt komplet
70473
Markeringsbrikker med de 120 hyppigste ord
70470-1
Markeringsbrikker DAN/ Alfabet

Kursusindhold:

Kursus til aktiv boglig undervisning. Få inspiration til at inddrage bevægelse i den daglige undervisning i alle fag og på alle klassetrin. Hvad enten du er lærer eller pædagog kan du få inspiration til at arbejde med bevægelse i de boglige fag og ATIB tilrettelægger kurset afhængig af den målgruppe og synsvinkel I udvælger. Således vil kursusindholdet se forskelligt ud afhængig af om det sigter mod matematik i indskolingen eller sprogfag på mellemtrinnet. I alle tilfælde tilstræber vi, at kurset afvikles praktisk og med deltagerne som aktører i fysisk bevægelse.

Kursusoversigt:

 • Aktiv læring
 • Praktisk deltagelse
 • Daglig bevægelse

Materiale:

Aktivitetsskabeloner, udvalgt fagstof og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:
2.798,-
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
71060
Bevægelses pakke stor
30414
Kegler med tal og tegn 15 stk.
30407
Kegle Blå 38 cm 12 stk.
30414-1
Kegler med tal fra 10-20

Kursusindhold:

Kursus i Brain Breaks for krop, leg og bevægelse. Pointen er at mærke, hvad aktiviteterne kan i et bredere perspektiv især i forhold til børns og unges trivsel og forudsætninger for læring. Brain Breaks er en særlig vigtig pause i den daglige undervisning med ‘lege-briller’ på. Det er aktive pauser, powerpauser eller mind-breaks, der i bedste fald kan skabe både ny energi og livsvigtig bevægelse flere gange i løbet af dagen. Brain Breaks er korte, ofte fysiske aktive pauser, der netop giver hjernen en tiltrængt pause til næste undervisningsmodul. Forskning påpeger at korte fysiske pauser før og efter boglig undervisning fremmer læringsparathed, koncentration og konsolidering af det lærte. Kurset byder på konkrete praktiske eksempler på aktiviteter, der bevæger både krop og sind.

Kursusoversigt:

 • Givtige aktive pauser
 • Læringsparathed
 • Social interaktion

Materiale:

Aktivitetsskabeloner og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
91020
Ærteposesæt
70500
SUPER mega soft Ø16 12 stk.
70404-1
Gym ring Ø65 cm 18 stk.

Kursusindhold:

Kurset tager udgangspunkt i aktiviteter fra A-sport Idèbank og ATiBs læringsplatform, men sammen med deltagerne forsøger vi at etablere et bevægelsesarena med fælles oplevelser, der styrker deltagernes erfaringer med samarbejde og sam-skabelse. Mange sanser skal i spil, når man laver teambuilding, og deltagerne skal også mødes med benspænd til fælles tænkning. Kurset sætter fokus på løsning af opgaver, hvor det giver mening at være flere. Positiv gruppedynamik er ofte en følge af gode opgave, fælles indsatser og energi. Den gode trivsel er både en berigende motivation og en slags belønning for at sætte sig selv overstyr til fordel for den fælles opgave og for fællesskabet. Teamet kan være en hel skoleklasse, kollega-grupper eller grupper på tværs af alder, køn og profession.

Kursusoversigt:

 • Samarbejde og samskabelse
 • Gruppedynamik
 • Fællesskab

Materiale:

Aktivitetsskabeloner og rekvisitter.

Varighed:
4 x 2 lektioner á 45 min.
kursus pris:
5.596,-
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
71043
MoveMadness Junior
70500
SUPER mega soft Ø16 5 stk.
70516
Terninger med lommer 3 stk.

Kursusindhold:

Kurset tager udgangspunkt i aktiviteter fra A-sport Idèbank og ATiBs læringsplatform, men sammen med deltagerne forsøger vi at etablere et bevægelsesarena med fælles oplevelser, der styrker deltagernes erfaringer med samarbejde og samskabelse. Mange sanser skal i spil, når man laver teambuilding, og deltagerne skal også mødes med benspænd til fælles tænkning. Kurset sætter fokus på løsning af opgaver, hvor det giver mening at være flere. Positiv gruppedynamik er ofte en følge af gode opgave, fælles indsatser og energi. Den gode trivsel er både en berigende motivation og en slags belønning for at sætte sig selv overstyr til fordel for den fælles opgave og for fællesskabet. Teamet kan være en hel skoleklasse, kollega-grupper eller grupper på tværs af alder, køn og profession.

Kursusoversigt:

 • Sanse i spil
 • Fælles indsatser og energi
 • Benspænd og positiv stemning

Materiale:

Aktivitetsskabeloner og rekvisitter.

Varighed:
4 x 2 lektioner á 45 min.
kursus pris:
5.596,-
VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:
60943
Yoga vendekort
80326-90
Yogamåtte -Blå
60946 Yoga i skole-tasken

kursusmaterialer

Her finder du de aktuelle kursusmaterialer til ATIB-kurser og workshops for skoler, daginstitutioner og foreninger. Med kursusmaterialet bliver det nemmere for dig at implementere den nye viden, du får på kursusdagen, i din hverdag.

Slappuk leg og træning

Produktnummer: 90550
Vejl. pris ekskl. moms: 19.500,00

Materialet anvendes på følgende workshops:

Slappuk kursus

Sættet indeholder:
1 stk. Kuffert  – ladestation
8 stk. pucke
1 stk. Tablet m/ Spil menu (Programmerede spil/aktiviteter)
30 stk. RFID-kort
1 stk. Brugervejledning

Slappuk kegle adaptor incl. kegler

Produktnummer: 90550-11
Vejl. pris ekskl. moms: 3.999,00

Materialet anvendes på følgende workshops:

Slappuk kursus

Sæt med 8 stk. kraftige kegler og 8 stk. slappuk adaptorer. Tilbehør til Slappuk kufferten.

Slappuk adaptorplade m/velcro

Produktnummer: 90550-9
Vejl. pris ekskl. moms: 299,00

Materialet anvendes på følgende workshops:

Slappuk kursus

Velcrobånd med magnetisk adaptor, der kan spændes rundt om håndboldmålets sidestolper og overlægger. Perfekt til motiverende målmandstræning.

Motorik taske “Farver og former”

Produktnummer: 70808
Vejl. pris ekskl. moms: 1.493,00

Materialet anvendes på følgende workshops:

Fortælle-forældre 3 til 5 år

Tasken indeholder:
1 sæt Multi form og farver
2 stk. skumterning i farver 13×13 cm
4 stk. frisbee i skum / 2 lilla og 2 orange
10 stk. sjippetov – 200 cm

Motorik taske “Aktivitetsringe”

Produktnummer: 70801
Vejl. pris ekskl. moms: 527,00

Materialet anvendes på følgende workshops:

Fortælle-forældre 3 til 5 år

Tasken indeholder:
1 sæt aktivitetsringe med 24 stk.
1 stk. opvaringssæk

Dyrepasserløbet MosaIQ

Produktnummer: 70495
Vejl. pris ekskl. moms: 1.499,00

Materialet anvendes på følgende workshops:

Fortælle-forældre 3 til 5 år

Spillet indeholder:
48 dyrebrikker
6 brikker m holdfarve
6 x 6 markeringselastikker til holdfarve
1 taske
1 Regelhæfte m. praktiske øvelser og info om dyr

Aktivitets legetaske lille

Produktnummer: 91001
Vejl. pris ekskl. moms: 644,00

Sættet indeholder:
1 stk. sportstaske
1 stk. soft frisbee
2 stk. sjippetove
1 stk. langreb
2 pk. Jumbo gadekridt
1 stk. plastfodbold 300 gr
2 stk. hinkesten
1 stk. hoppe elastik
1 stk. basketbold str. 5

Aktivitets legetaske stor

Produktnummer:  91000
Vejl. pris ekskl. moms: 1.226,00

Sættet indeholder:
1 stk. sportstaske
3 stk. soft frisbee
4 stk. sjippetove
1 stk. langreb
8 pk. jumbo gadekridt
4 stk. kaste-gribe bolde
1 stk. Super soft bold
4 stk. hinkesten
2 stk. hoppe elastikker
1 stk. stor kasteraket

Leg og bevægelses taske

Produktnummer:  91019
Vejl. pris ekskl. moms: 3.129,00

Sættet indeholder:
1 sæt Terning med lommer
5 stk. Frisbee i skum
2 stk. Ogo Sportsspil – stor
1 sæt Aktivitetsringe
1 sæt Sjippetov – 10 stk., 300 cm
1 stk. Ærteposesæt
8 stk. Gymring – Ø65 cm

Gonge Balance Taske

Produktnummer: 71000
Vejl. pris ekskl. moms: 2.644,00

Tasken indeholder:
1 bodysan balancepude
6 nuppesten
1 disc’o’sit, 6 balancesten
1 lille vippebræt
1 stor vippebræt
2 gule, 2 grønne, 2 blå og 2 røde ærteposer
4 sjippetov (210 cm)
1 balanceskive i træ

Motorik taske “Leg med terning”

Produktnummer: 70802
Vejl. pris ekskl. moms: 1.346,00

Materialet anvendes på følgende workshops:

Fortælle-forældre 3 til 5 år

Tasken indeholder:
3 stk. terning med lommer
18 stk. bevægelseskort
1 stk. lille opbevaringssæk

Motorik taske “Stjernestund med sansebolde”

Produktnummer: 70805
Vejl. pris ekskl. moms: 1.248,00

Tasken indeholder:
2 stk. Rubberflex ball Ø10 cm
2 stk. Yuck-E-ball
2 stk. Massagebold Ø6 cm
2 stk. Easy Grip Ø12 cm
2 stk. Antistress bold
2 stk. Squellet Bold Ø7 cm
2 stk. Koosh bold Ø9 cm
2 stk. Super Mega softbold Ø16 cm

Motoriksæt

Produktnummer: 70128
Vejl. pris ekskl. moms: 3.999,00

Materialet anvendes på følgende workshops:

Motorik og sanser – Sanseintegration

Vi har sammensat et komplet motoriksæt, som styrker motoriske, kognitive og sociale kompetencer:
Tummelumsk: Stimulerer den vestibulære sans. Hele kropsmuskulaturen er i brug for at opnå rotation
FloorSurfer: Styrker rygmuskulaturen. Stimulerer den vestibulære sans, led- og muskelsansen, synet og ligevægtssansen. Træner afstands- og hastighedsbedømmelse samt forståelse for rum-retning
River Stones: sæt med 6 stk. / Hilltops, sæt med 5 stk. / River, sæt med 7 stk.: Udvikler grovmotorikken, balancen samt højde- og afstandsbedømmelse. Øver både statisk og dynamisk balance.
Sansesten: sæt med 5 store og 5 små: Stimulerer følesansen gennem leg. Skærper opmærksomhed på farve og taktile strukturer og er både motorisk og kognitivt udviklende, når man integrerer og beskriver sanseindtryk af hænder og fødder. 
Klovnehatte, 2 stk.: Giver kropsbevidsthed oppefra og ned. Styrker koncentrationsevnen. God til konkurrencelege.
Vippe: Øver skift af vægtfordeling gennem bevægelse af kropsvægten fra den ene fod til den anden.
Aktivitetsringe, 24 stk: Basisbyggeklods inden for motorisk udvikling! Ringene kan bruges til utallige lege: danse, hoppe på tæer, balancere, jonglere, kaste, stable – kun fantasien sætter grænser.

Fandt du ikke det kursus, du ledte efter?

Hvis du har et specifikt ønske om et kursus, der ikke fremgår endnu i vores kursuskatalog, så kontakt os. Vi kan designe og tilrettelægge noget til jeres behov.
Email: atib@a-sport.dk

Telefonnummer: 9751 0717

Book kursus

Tilmelding sker via denne formular senest 6 uger før den ønskede dato for kursusafholdelse. Tilmelding er bindende. Du har også mulighed for at ringe til os på tlf. 97 51 07 17. Hvis du har abonnement til ATIB, indgår du i rabat aftaler, dette fremgår af dit abonnementsbevis.

INSTITUTION

Bestil kursusmateriale

Bestilling af kursusmateriale sker via denne formular.
Du har også mulighed for at ringe til os på tlf. 97 51 07 17. Husk, som abonnenten på ATIB Fuld Pakke får du 8.000 point, som du kan bruge på bestilling af kursusmateriale.

INSTITUTION