Kurser til skoler

Giv dit sted et bevægelsesmiljø, der bygger på godt samvær, glæde, sjov og gensidig respekt. Lad relationer mellem børn, elever og undervisere fundere på mere end ord. Vi står på mål for, at kursusindhold og formidling spiller i forlængelse af netop de værdier.

Kursusindhold:

Kurset er opdelt i to vigtige afsnit. Den første del sætter fokus på at få det digitale omfattende materiale til at fungere på den mest enkle måde i forskellige lege og konkurrencer. I den anden del sætter kurset fokus på de lege, træningsaktiviteter m.m. der er målrettet mod den målgruppe, som I vælger at rette inspiration, motivation og læringsmateriale til. Fx er der forskel på om kurset retter sig til en børnehave, skoleklasse eller til et håndboldhold i en idrætsforening. Således tilretter ATIB kurset, så vi på kurset praktisk afprøver indhold og deltagerne har mulighed for at være aktive og co-creative sammen med kursuslederen.

Kursusoversigt:

 • Interaktivt spil
 • Mange variationer
 • Sjov og motiverende leg

Materiale:

Slappuk og legeskabeloner
Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

90550 Slappuk leg og træning
90550-11 Slappuk kegle adaptor incl. kegler
90550-9 Slappuk adaptorplade m/velcro

Kursusindhold:

Gennem den fysiske leg baner vi en vej til ordene. Børnene bevæger sig til ord og kategorier, og i samvær med de voksne får de fart på sproget. Med den aktivitet, vi etablerer i rummet, visuelt og taktilt, kan vi kommunikere på baggrund af en forholdsvis lille verbal sprogbank. På kurset med ‘fortælleforældre’ er bevægelse og kropssprog i centrum, samtidig med at sigtet er at mestre det danske sprog. Det betyder selvfølgelig, at vi i første omgang har fokus på de tre grundlæggende ordklasser; bevægelses-udsagnsord, tillægsord og navneord. I øvrigt er det oplagt at inddrage forholdsord til bedre at konstruere sigende sætninger. Den største “gevinst” ved at bevæge og lære er at få mangfoldige stemninger og ikke mindst glæde med ind i lære-situationen. ATIB udvælger 4-5 oplagte lege-skabeloner, som også ligger i A-sports idebank, og som kursisterne har fri adgang til.

Kursusoversigt:

 • Fra leg til ord
 • Kropslige kommunikation
 • Mangfoldige stemninger

Materiale:

Legeskabeloner, ordkort og rekvisitter.

Varighed:

2 x 2 lektioner á 45 min.

kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

70802 Motorik taske ”Leg med terning”

Kursusindhold:

De gamle lege er en helt fantastisk fælles oplevelse, som bringer folk i relation og på bedste vis kan man sætte hinanden i nye positioner via helt enkle rekvisitter og regler. De samme lege kan så på forunderlig vis udvikle sig til mere spidsfindige og sjove lege- arenaer. Engang har legene været brugt til at møde og tviste udvekslinger mellem unge og voksne, men i dag har de først og fremmest den kvalitet at skabe et samlingspunkt på tværs af alder og kulturer – i øvrigt et samlingspunkt vi sjældent oplever i dagligdagen. Glæde, latter og deltagelse er vigtigere end point og rangering, og fordi reglerne aftales mellem deltagerne, kan alle være med. Legene er inkluderende over for deltagere med særlige behov. ATIBs instruktører er eksperter i at formidle legene på en levende og tilgængelig måde, og vi tilpasser arrangementet til gruppen og ikke mindst til netop jeres særlige behov og sigte med arrangementet.

Kursusoversigt:

 • På tværs af alder og kultur
 • Leg som mødested
 • Stemninger og deltagelser

Materiale:

Legeskabeloner, forhåndværende ting og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

91001 Aktivitets legetaske lille
91000 Aktivitets legetaske stor

Kursusindhold:

Kurset er fokuseret omkring de tre primære sanser og kropslig udvikling fra en enkel sanseintregration til mestring af komplette og sammensatte bevægelser. Når motorik er leg for både store og små, skaber børn samtidig det netværk af nerve-baner i kroppen, de skal bruge hele deres levetid. Den motoriske indsats er et uvurderligt grundlæggende arbejde med at understøtte alle børn, men i særdeleshed de idrætsusikre børn. Især børn med de største udfordringer har brug for hjælp til at mestre deres egen krop. De har gavn af at forstå, at det, der i først omgang forekommer umuligt, måske alligevel kan læres. Kurset byder ind med, hvordan man kan nedbryde udfordringer i små og enkle trin og træne de enkelte trin. De tre primære sanser; vestibulær-, muskel-led- og taktilsansen er et ultimativt grundlag for en god grundmotorikken. Træning af de sanser er selve kroppens ABC og er forudsætning for alle andre mere komplicerede og sammensatte bevægelser i fx de forskellige idrætsdiscipliner.

Kursusoversigt:

 • Grundmotorik
 • Sanselege
 • I små og enkle trin

Materiale:

Aktivitetsskabeloner og motorik-redskaber.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

70802 Motorik taske ”Leg med
terning”

Kursusindhold:

Kurset lægger op til, at I i praksis få mulighed for at prøve, kende og udvikle aktiviteterne sammen med kolleger eller børn i netop de arenaer, jeres institution har til rådighed. Fra A-sports Idebank og ATIBs læringsplatform kan I finde masser af fysiske aktiviteter til legepladsen og skolegården. Måske er det relevant at få en af ATIBs lege-eksperter til at sætte aktiviteterne i spil. Udvalget af aktiviteter kan med fordel vise, hvordan man specifikt kan sætte fokus på det fysiske, kognitive eller sociale aspekt af fx en leg. Samme leg kan forandres til at understøtte det sociale den ene dag, og i en anden sammenhæng kan samme legeskabelon sætte fokus på det fysiske eller kognitive aspekt. Alt i alt er det vigtigt at understrege, at legepladsen eller skolegården ikke er at forveksle med idrætsbaner, men de er åbne lege-arenaer, der kan bruges til et utal af forskellige bevægelsesaktiviteter.

Kursusoversigt:

 • Lokale aktiviteter og lege
 • Læringsmiljøer
 • Sociale bevægelsesaktiviteter

Materiale:

Institutionens egne lege-arenaer, legeskabeloner og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

91013 Aktivitets taske

Kursusindhold:

Kurset lægger op til, at I i praksis få mulighed for at prøve, kende og udvikle aktiviteterne sammen med kolleger eller børn i netop de arenaer, jeres institution har til rådighed. Fra A-sports Idebank og ATIBs læringsplatform kan I finde masser af fysiske aktiviteter til legepladsen og skolegården. Måske er det relevant at få en af ATIBs lege-eksperter til at sætte aktiviteterne i spil. Udvalget af aktiviteter kan med fordel vise, hvordan man specifikt kan sætte fokus på det fysiske, kognitive eller sociale aspekt af fx en leg. Samme leg kan forandres til at understøtte det sociale den ene dag, og i en anden sammenhæng kan samme legeskabelon sætte fokus på det fysiske eller kognitive aspekt. Alt i alt er det vigtigt at understrege, at legepladsen eller skolegården ikke er at forveksle med idrætsbaner, men de er åbne lege-arenaer, der kan bruges til et utal af forskellige bevægelsesaktiviteter.

Kursusoversigt:

 • Lokale aktiviteter og lege
 • Læringsmiljøer
 • Sociale bevægelsesaktiviteter

Materiale:

Institutionens egne lege-arenaer, legeskabeloner og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

91000 Aktivitets legetaske stor

Kursusindhold:

Fra A-Sports Idebank og ATIBs læringsplatform kan I finde masser af fysiske aktiviteter til skolegården eller i skolens terræn. Måske er det relevant at få en af ATIBs lege-eksperter til at sætte aktiviteterne i spil og i praksis få mulighed for at prøve, kende og udvikle aktiviteterne sammen med kolleger eller unge i netop de arenaer, jeres institution har til rådighed. Udvalget af aktiviteter kan med fordel vise, hvordan man specifikt kan sætte fokus på det fysiske, kognitive eller sociale aspekt af fx en bevægelsesaktivitet. Samme aktivitet kan forandres til at understøtte det sociale den ene dag, og i en anden sammenhæng kan samme aktivitetsskabelon sætte fokus på det fysiske eller kognitive aspekt. Alt i alt er det vigtigt at understrege, at terrænet eller skolegården ikke er at forveksle med idrætsbaner, men de er åbne aktivitets-arenaer, der kan bruges til et utal af forskellige bevægelsesaktiviteter.

Kursusoversigt:

 • Lokale aktiviteter og lege
 • Bevægelses miljøer
 • Sociale relationer

Materiale:

Bevægelsesarenaer, aktivitetsskabeloner og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

Kursusindhold:

Bevægelse i klassen. Kursus i og om et særligt koncept med samme aktivitet til samme ugedag gennem 4 uger. Det samme forløb kan med fordel gentages 2-3 gange og dermed er det samlet forløb på ca. 3 mdr.
Med udgangspunkt i inspiration fra A-sports Idébank og ATIBs læringsportal afprøver vi 5 bevægelsesaktiviteter med tilhørende rekvisitter. Hensigten er, at hver dag i klassen har tilknyttet sin bevægelsesaktivitet, og at der i de følgende uger er udvalgt samme aktivitet til samme ugedag. Pointen er selvfølgelig, at der sammen med gentagelsen foregår en udvikling med både aktiviteten, samspillet og den enkelte deltager. Den første gang går med at kende rammer og regler, og dernæst er der fx fokus på kropslige aspekter, mens gangen efter sætter særlig fokus på samspillet mellem deltagerne. På kurset gennemgår en af ATIBs lege-eksperter eksempler på udviklinger af de 5 udvalgte bevægelsesaktiviteter. Tanken bag det lille projekt og den stemning som vi forsøger at opbygge, er vigtig at italesætte og mærke. En væsentlig aspekt er, at alle i klassen kender dagens agenda og aktivitet.

Kursusoversigt:

 • Daglig dosis af bevægelse
 • Gentagelse giver kompetencer
 • Kropslig deltagelse
 • Making is a way of thinking

Materiale:

ATIB-plakat, ATIB-taske og aktivitetsskabeloner.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

71066 Bevægelsespakke

Kursusindhold:

Bevægelse i klassen. Kursus i og om et særligt koncept med samme aktivitet til samme ugedag gennem 4 uger. Det samme forløb kan med fordel gentages 2-3 gange og dermed er det samlet forløb på ca. 3 mdr. Med udgangspunkt i inspiration fra A-sports Idébank og ATIBs læringsportal afprøver vi 5 bevægelsesaktiviteter med tilhørende rekvisitter. Hensigten er, at hver dag i klassen har tilknyttet sin bevægelsesaktivitet, og at der i de følgende uger er udvalgt samme aktivitet til samme ugedag. Pointen er selvfølgelig, at der sammen med gentagelsen foregår en udvikling med både aktiviteten, samspillet og den enkelte deltager. Den første gang går med at kende rammer og regler, og dernæst er der fx fokus på kropslige aspekter, mens gangen efter sætter særlig fokus på samspillet mellem deltagerne. På kurset gennemgår en af ATIBs lege-eksperter eksempler på udviklinger af de 5 udvalgte bevægelsesaktiviteter. Tanken bag det lille projekt og den stemning som vi forsøger at opbygge, er vigtig at italesætte og mærke. En væsentlig aspekt er, at alle i klassen kender dagens agenda og aktivitet.

Kursusoversigt:

 • Daglig dosis af bevægelse
 • Gentagelse giver kompetencer
 • Kropslig deltagelse
 • Making is a way of thinking

Materiale:

ATIB-plakat, ATIB-taske og aktivitetsskabeloner.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

71066 Bevægelsespakke

Kursusindhold:

Kursus til aktiv boglig undervisning. Få inspiration til at inddrage bevægelse i den daglige undervisning i alle fag og på alle klassetrin. Hvad enten du er lærer eller pædagog kan du få inspiration til at arbejde med bevægelse i de boglige fag og ATIB tilrettelægger kurset afhængig af den målgruppe og synsvinkel I udvælger. Således vil kursusindholdet se forskelligt ud afhængig af om det sigter mod matematik i indskolingen eller sprogfag på mellemtrinnet. I alle tilfælde tilstræber vi, at kurset afvikles praktisk og med deltagerne som aktører i fysisk bevægelse.

Kursusoversigt:

 • Aktiv læring
 • Praktisk deltagelse
 • Daglig bevægelse

Materiale:

Aktivitetsskabeloner, udvalgt fagstof og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

70487 Indlæringssæt komplet

Kursusindhold:

Kursus til aktiv boglig undervisning. Få inspiration til at inddrage bevægelse i den daglige undervisning i alle fag og på alle klassetrin. Hvad enten du er lærer eller pædagog kan du få inspiration til at arbejde med bevægelse i de boglige fag og ATIB tilrettelægger kurset afhængig af den målgruppe og synsvinkel I udvælger. Således vil kursusindholdet se forskelligt ud afhængig af om det sigter mod matematik i indskolingen eller sprogfag på mellemtrinnet. I alle tilfælde tilstræber vi, at kurset afvikles praktisk og med deltagerne som aktører i fysisk bevægelse.

Kursusoversigt:

 • Aktiv læring
 • Praktisk deltagelse
 • Daglig bevægelse

Materiale:

Aktivitetsskabeloner, udvalgt fagstof og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

71060 Bevægelses pakke stor

Kursusindhold:

Kursus i Brain Breaks for krop, leg og bevægelse. Pointen er at mærke, hvad aktiviteterne kan i et bredere perspektiv især i forhold til børns og unges trivsel og forudsætninger for læring. Brain Breaks er en særlig vigtig pause i den daglige undervisning med ‘lege-briller’ på. Det er aktive pauser, powerpauser eller mind-breaks, der i bedste fald kan skabe både ny energi og livsvigtig bevægelse flere gange i løbet af dagen. Brain Breaks er korte, ofte fysiske aktive pauser, der netop giver hjernen en tiltrængt pause til næste undervisningsmodul. Forskning påpeger at korte fysiske pauser før og efter boglig undervisning fremmer læringsparathed, koncentration og konsolidering af det lærte. Kurset byder på konkrete praktiske eksempler på aktiviteter, der bevæger både krop og sind.

Kursusoversigt:

 • Givtige aktive pauser
 • Læringsparathed
 • Social interaktion

Materiale:

Aktivitetsskabeloner og rekvisitter.

Varighed:
2 x lektioner á 45 min.
kursus pris:

2.798,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

Kursusindhold:

Kurset tager udgangspunkt i aktiviteter fra A-sport Idèbank og ATiBs læringsplatform, men sammen med deltagerne forsøger vi at etablere et bevægelsesarena med fælles oplevelser, der styrker deltagernes erfaringer med samarbejde og sam-skabelse. Mange sanser skal i spil, når man laver teambuilding, og deltagerne skal også mødes med benspænd til fælles tænkning. Kurset sætter fokus på løsning af opgaver, hvor det giver mening at være flere. Positiv gruppedynamik er ofte en følge af gode opgave, fælles indsatser og energi. Den gode trivsel er både en berigende motivation og en slags belønning for at sætte sig selv overstyr til fordel for den fælles opgave og for fællesskabet. Teamet kan være en hel skoleklasse, kollega-grupper eller grupper på tværs af alder, køn og profession.

Kursusoversigt:

 • Samarbejde og samskabelse
 • Gruppedynamik
 • Fællesskab

Materiale:

Aktivitetsskabeloner og rekvisitter.

Varighed:

4 x 2 lektioner á 45 min.

kursus pris:

5.596,- 

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

Kursusindhold:

Kurset tager udgangspunkt i aktiviteter fra A-sport Idèbank og ATiBs læringsplatform, men sammen med deltagerne forsøger vi at etablere et bevægelsesarena med fælles oplevelser, der styrker deltagernes erfaringer med samarbejde og samskabelse. Mange sanser skal i spil, når man laver teambuilding, og deltagerne skal også mødes med benspænd til fælles tænkning. Kurset sætter fokus på løsning af opgaver, hvor det giver mening at være flere. Positiv gruppedynamik er ofte en følge af gode opgave, fælles indsatser og energi. Den gode trivsel er både en berigende motivation og en slags belønning for at sætte sig selv overstyr til fordel for den fælles opgave og for fællesskabet. Teamet kan være en hel skoleklasse, kollega-grupper eller grupper på tværs af alder, køn og profession.

Kursusoversigt:

 • Sanse i spil
 • Fælles indsatser og energi
 • Benspænd og positiv stemning

Materiale:

Aktivitetsskabeloner og rekvisitter.

Varighed:

4 x 2 lektioner á 45 min.

kursus pris:

5.596,-

VI ANBEFALER
FØLGENDE PRODUKTER:

Fandt du ikke det kursus, du ledte efter?

Hvis du har et specifikt ønske om et kursus, der ikke fremgår endnu i vores kursuskatalog, så kontakt os. Vi kan designe og tilrettelægge noget til jeres behov.
Email: atib@a-sport.dk

Telefonnummer: 9751 0717