Cookies og Privatlivspolitik

Cookies

En cookie er en datafil, der midlertidigt bliver gemt på din computer, smartphone eller tablet. Cookies anvendes af stort set alle websites, og i nogle tilfælde er cookies en forudsætning for at websitet kan fungere efter hensigten. Cookies gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder eller hvor du bor. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Anvendelse af cookies på atib.dk

På atib.dk bruges der cookies. Det vil sige, at vi indsamler en række oplysninger om dig og din adfærd på siden – hvilke sider du kigger og læser på, mens du surfer rundt på siden. Det er alt sammen oplysninger vi kan bruge for at forbedre din oplevelse af hjemmesiden. 

Du kan læse mere om vores cookies herunder, hvor vi inddeler alle cookies i kategorier og informerer om deres navn, udbyder,  formål, levetid og type.

Fravalg af cookies

Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browser-indstillinger på din computer, telefon eller tablet. 
På hjemmesiden minecookies.org kan du se, hvordan du sletter cookies alt efter hvilken browser, du benytter.
Hvis du ønsker at fravælge cookies fra Google Analytics, så tilbyder Google værktøjet Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Hvad sker der, hvis jeg fravælger cookies?
Hvis du fravælger cookies vha. dine browser-indstillinger, vil det ikke blive registreret, når du browser rundt på Internettet. Du skal dog være opmærksom på at ved at fravælge cookies, vil du også automatisk fravælge en del af mange websites funktionalitet, og de vil derfor ikke fungere korrekt.

Hvorfor informerer vi om cookies? 
Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske websites er forpligtet til at informere om dem i henhold til Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (pdf).

Privatlivspolitik

A-Sport A/S er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på: a-sport@a-sport.dk eller 97510717

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Såfremt du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Potentielle kunder

For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mails, CVR-nr., kundetype og interesser.

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

  • Muligt fremtidig samarbejde eller købstransaktion
  • Administration af din relation til os

Disse oplysninger indsamles baseret på en eller flere af følgende retsgrundlag: Samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse, interesseafvejning.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet

  • Oplysninger om potentielle kunder slettes 2 år efter sidste kontakt eller ved anmodning herom.

Kunder

For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mails, CVR-nr., kundetype og interesser.

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

  • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
  • Administration af din relation til os

Disse oplysninger indsamles baseret på en eller flere af følgende retsgrundlag: Samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse, interesseafvejning.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet

  • Oplysninger om kunder slettes 5 år efter kunderelationens ophør.
  • Oplysninger om leverandører slettes når garantien på købte produkter er udløbet

UNI-login

På atib.dk anvender vi UNI-login til registrering af brugere i UNI-login system og til tildeling af adgangen til brugere med et ATIB-abonnement. Her kan du læse om, hvordan Styrelsen for It og Læring håndterer de personlige informationer, der registreres i forbindelse med dit log-in.

Google Analytics

På atib.dk benytter vi Google Analytics til indsamling af statistik, med det formål at forbedre brugen af vores hjemmeside. Google Analytics indsamler data om hvilke sider du besøger, hvor længe, hvilken browser du anvender mv. Vi sender ikke direkte personoplysninger til Google som en del af denne statistik, men Google modtager og behandler din IP adresse, som i visse tilfælde også betragtes som en personoplysning.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger og fragtfirmaer. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn, adresse og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Data om din brug af websitet, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Anvendelse af cookies på atib.dk​” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.