Kurser til foreninger og andre

Giv dit sted et bevægelsesmiljø, der bygger på godt samvær, glæde, sjov og gensidig respekt. Lad relationer mellem børn, elever og undervisere fundere på mere end ord. Vi står på mål for, at kursusindhold og formidling spiller i forlængelse af netop de værdier.

Kursusindhold:

Målgruppe: pædagogisk personale, bibliotekarer og forældre. En gruppe børn (max 20) fra 3 år deltager.

Gennem den fysiske leg baner vi en vej til ordene. Børnene bevæger sig til ord og kategorier, og i samvær med de voksne får de fart på sproget. Med den aktivitet, vi etablerer i rummet, visuelt og taktilt, kan vi kommunikere på baggrund af en forholdsvis lille verbal sprogbank. På kurset med ‘fortælleforældre’ er bevægelse og kropssprog i centrum, samtidig med at sigtet er at mestre det danske sprog. Det betyder selvfølgelig, at vi i første omgang har fokus på de tre grundlæggende ordklasser; bevægelses-udsagnsord, tillægsord og navneord. I øvrigt er det oplagt at inddrage forholdsord til bedre at konstruere sigende sætninger. Den største “gevinst” ved at bevæge og lære er at få mangfoldige stemninger og ikke mindst glæde med ind i lære-situationen. ATIB udvælger 4-5 oplagte lege-skabeloner, som også ligger i A-sports idebank, og som kursisterne har fri adgang til.

Kursusoversigt:

 • Fra leg til ord
 • Kropslige kommunikation
 • Mangfoldige stemninger
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Legeskabeloner og ordkort. Evt. motoriktaske, aktivitetsringe og Dyrepasserløbet MosaIQ

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere, pædagoger (pædagogisk personale) og idrætsinstruktører. En gruppe børn/unge (max 20) kan deltage.

Kurset tager udgangspunkt i aktiviteter fra A-Sport Idébank og ATIBs læringsplatform, men sammen med deltagerne forsøger vi at etablere et bevægelsesarena med fælles oplevelser, der styrker deltagernes erfaringer med samarbejde og samskabelse. Mange sanser skal i spil, når man laver teambuilding, og deltagerne skal også mødes med benspænd til fælles tænkning. Kurset sætter fokus på løsning af opgaver, hvor det giver mening at være flere. Positiv gruppedynamik er ofte en følge af gode opgave, fælles indsatser og energi. Den gode trivsel er både en berigende motivation og en slags belønning for at sætte sig selv overstyr til fordel for den fælles opgave og for fællesskabet. Teamet kan være en hel skoleklasse, kollega-grupper eller grupper på tværs af alder, køn og profession.

Kursusoversigt:

 • Samarbejde og samskabelse
 • Gruppedynamik
 • Fællesskab
Varighed:
4 lektioner
kursuspris:
4 lektioner: 1.000,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Aktivitetsskabeloner og rekvisitter fx softbolde og terninger med lommer

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere, pædagoger (pædagogisk personale) og idrætsinstruktører. En gruppe børn (max 20) fra 3 år kan deltage.

Kurset er opdelt i to vigtige afsnit. Den første del sætter fokus på at få det digitale omfattende materiale til at fungere på den mest enkle måde i forskellige lege og konkurrencer. I den anden del sætter kurset fokus på de lege, træningsaktiviteter m.m. der er målrettet mod den målgruppe, som I vælger at rette inspiration, motivation og læringsmateriale til. Fx er der forskel på om kurset retter sig til en børnehave, skoleklasse eller til et håndboldhold i en idrætsforening. Således tilretter ATIB kurset, så vi på kurset praktisk afprøver indhold og deltagerne har mulighed for at være aktive og co-creative sammen med kursuslederen.

Kursusoversigt:

 • Interaktivt spil
 • Mange variationer
 • Sjov og motiverende leg
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Slappuk, kegler, adaptorer og adaptorplade m/velcro

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere, pædagoger (pædagogisk personale) og idrætsinstruktører. En gruppe børn/unge (max 20) kan deltage.

Kurset tager udgangspunkt i aktiviteter fra A-Sport Idèbank og ATIBs læringsplatform, men sammen med deltagerne forsøger vi at etablere et bevægelsesarena med fælles oplevelser, der styrker deltagernes erfaringer med samarbejde og samskabelse. Mange sanser skal i spil, når man laver teambuilding, og deltagerne skal også mødes med benspænd til fælles tænkning. Kurset sætter fokus på løsning af opgaver, hvor det giver mening at være flere. Positiv gruppedynamik er ofte en følge af gode opgave, fælles indsatser og energi. Den gode trivsel er både en berigende motivation og en slags belønning for at sætte sig selv overstyr til fordel for den fælles opgave og for fællesskabet. Teamet kan være en hel skoleklasse, kollega-grupper eller grupper på tværs af alder, køn og profession.

Kursusoversigt:

 • Sanse i spil
 • Fælles indsatser og energi
 • Benspænd og positiv stemning
Varighed:
4 lektioner
kursuspris:
4 lektioner: 1.000,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Aktivitetsskabeloner og rekvisitter fx yoga måtter og sjippetove

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere, pædagoger (pædagogisk personale) og idrætsinstruktører. En børnegruppe (max 20) fra 2 år kan deltage.

De gamle lege er en helt fantastisk fælles oplevelse, som bringer folk i relation og på bedste vis kan man sætte hinanden i nye positioner via helt enkle rekvisitter og regler. De samme lege kan så på forunderlig vis udvikle sig til mere spidsfindige og sjove lege- arenaer. Engang har legene været brugt til at møde og tviste udvekslinger mellem unge og voksne, men i dag har de først og fremmest den kvalitet at skabe et samlingspunkt på tværs af alder og kulturer – i øvrigt et samlingspunkt vi sjældent oplever i dagligdagen. Glæde, latter og deltagelse er vigtigere end point og rangering, og fordi reglerne aftales mellem deltagerne, kan alle være med. Legene er inkluderende over for deltagere med særlige behov. ATIBs instruktører er eksperter i at formidle legene på en levende og tilgængelig måde, og vi tilpasser arrangementet til gruppen og ikke mindst til netop jeres særlige behov og sigte med arrangementet.

Kursusoversigt:

 • På tværs af alder og kultur
 • Leg som mødested
 • Stemninger og deltagelser
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Legeskabeloner, forhåndværende ting og evt. en legetaske med bevægelses rekvisitter.

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere, pædagoger (pædagogisk personale) og idrætsinstruktører. En børnegruppe (max 20) fra 2 år kan deltage.

Kurset er fokuseret omkring de tre primære sanser og kropslig udvikling fra en enkel sanseintregration til mestring af komplette og sammensatte bevægelser. Når motorik er leg for både store og små, skaber børn samtidig det netværk af nerve-baner i kroppen, de skal bruge hele deres levetid. Den motoriske indsats er et uvurderligt grundlæggende arbejde med at understøtte alle børn, men i særdeleshed de idrætsusikre børn. Især børn med de største udfordringer har brug for hjælp til at mestre deres egen krop. De har gavn af at forstå, at det, der i først omgang forekommer umuligt, måske alligevel kan læres. Kurset byder ind med, hvordan man kan nedbryde udfordringer i små og enkle trin og træne de enkelte trin. De tre primære sanser; vestibulær-, muskel-led- og taktilsansen er et ultimativt grundlag for en god grundmotorikken. Træning af de sanser er selve kroppens ABC og er forudsætning for alle andre mere komplicerede og sammensatte bevægelser i fx de forskellige idrætsdiscipliner.

Kursusoversigt:

 • Grundmotorik
 • Sanselege
 • I små og enkle trin
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Aktivitetsskabeloner og motorik-redskaber.

Fandt du ikke det kursus, du ledte efter?

Hvis du har et specifikt ønske om et kursus, der ikke fremgår endnu i vores kursuskatalog, så kontakt os. Vi kan designe og tilrettelægge noget til jeres behov.
Email: atib@a-sport.dk

Telefonnummer: 9751 0717

Book kursus

Tilmelding sker via denne formular senest 6 uger før den ønskede dato for kursusafholdelse. Tilmelding er bindende. Du har også mulighed for at ringe til os på tlf. 97 51 07 17. Hvis du har abonnement til ATIB, indgår du i rabat aftaler, dette fremgår af dit abonnementsbevis.

INSTITUTION