DAGINSTITUTIONENS FOKUSOMRÅDER​

Med ATIB får du læringsmateriale til den pædagogiske læreplan og i særdeleshed en masse inspiration til lege, motorik, sanser, aktiv læring, bevægelse og trivsel. ATIB hjælper dig som pædagog eller pædagogmedhjælper til at udvikle et indhold og et værktøj til at implementere sproglig udvikling, talforståelse, motorik og sanseintegration i aktiviteter med børn. Platformen giver ideer til, hvordan motorik og bevægelse kan indgå som en naturlig del af jeres hverdag i daginstitutionen.
Find gode øvelser og lege til at træne og stimulere både de enkelte sanser, men i særdeleshed også øvelser og lege, der netop bygger og integrerer de enkelte sanser i mere komplicerede bevægelser.
Når barnet mestrer og kan integrere de forskellige sanser, er det oplagt at inddrage og udvide træningen med udfordringer fra andre områder fx rollelege, småspil, fangelege, sanselege m.v.
En masse skønne aktiviteter, der sætter læring og bevægelse i fokus. Uanset om I vælger læringsdesign til inden- eller udendørs aktiviteter, har I altid mulighed for at hente inspiration.

SAMMEN KAN VI GØRE LÆRING AKTIV

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.