atib tilbyder

Med ATIB vil vi give læringsfacilitatorer et værktøj, der gør det lettere at implementere motion, bevægelse og aktiv læring i hverdagen. Her finder du alle de mange fordele, som du kan få med ATIB.

HVORFOR ATIB?

Vi ser en vigtighed i at tænke motion og bevægelse ind i det, vi i forvejen gør. I dette arbejde skaber vi flow i hverdagen, og det er her, vi går fra forholdet aktivitet for aktivitetens skyld til i højere grad at indføre aktivitet for læringens skyld. ATIB går ind og understøtter læringen samt danner rammer for koncentration i læringsmomenterne. Sigtet er at hjælpe underviserne med at skabe motiverende og understøttende læring gennem læringsstilen aktiv læring. Fokus er desuden at lægge op til at implementere motion og bevægelse i dens bredeste forstand.