skolens fokusområder

Læringsportalen hjælper dig med at holde det faglige fokus i din undervisning – også når de aktive elementer kommer ind. Her finder du et stort udvalg af aktiviteter samt undervisningsmateriale til alle fagene på alle årgange. Indholdet skaber sammenhæng mellem faglighed, motion og bevægelse. ATIB sætter fokus på fagområder som Aktiv Læring, Idræt, Bevægelse, Leg, Trivsel og Vikaren. Aktivitetsark og animationerne kan tages direkte ud og bruges i undervisningen.
Aktiv læring byder ind med igangsættende og afprøvede aktiviteter herunder konstruktionslege, fagfaglig træningsøvelser og aktivitets-skabeloner.
Idræt er en portal med faglig inspiration og ideer til de seks indholdsområder, eksamen, opvarmning og leg, der er hovedbestanddelen i idrætsfaget i grundskolen.
Området er kendetegnet ved, at aktiviteter og øvelser har et indbygget specifikt fokus og sigte på at støtte relationsarbejde og sætte stemning for bevægelsesaktiviteter generelt.
Bevægelsesaktiviteterne i denne portal er didaktisk ordnet, så de ikke fordrer større forberedelse og forarbejde for at få aktiviteterne i spil sammen med eleverne.

SAMMEN KAN VI GØRE LÆRING AKTIV

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.