Kurser til skoler

Giv dit sted et bevægelsesmiljø, der bygger på godt samvær, glæde, sjov og gensidig respekt. Lad relationer mellem børn, elever og undervisere fundere på mere end ord. Vi står på mål for, at kursusindhold og formidling spiller i forlængelse af netop de værdier.

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere og pædagoger (pædagogisk personale) der har brug for at få et lærerigt kendskab og optimalt udbytte af ATIBs læringsportal.

Én ting er adgang til ATIBs læringsplatfom, men nu kan du også tage et kort intensivt kursus i at bruge og implementere de mange anvendelige og let tilgængelige aktiviteter, der rammer alle målgrupper i skolen og daginstitutionen. Kurset er netop bygget op, så vi også omsætter direkte instruktioner fra portalen til fysisk praksis på gulvet.

KURSUSOVERSIGT:

Kurset afdækker portalens overordnede aktivitetskategorier for skolen og daginstitutionen, samt tilhørende underkategorier.

For skolen
 • Aktiv læring
 • Idræt
 • Bevægelse, leg og trivsel
 • Vikaren
For daginstitutionen
 • Motorik og sanser
 • Leg og bevægelse
 • Læring og bevægelse
Varighed:
1-2 lektioner
kursuspris:
1 lektion:
2.500,- kr. (kursuspris)
+ transport og moms
REKVISITTER:

www.atib.dk
(med UNI-login)
Plakat og kompendie til
indskoling og mellemtrin
(Daglig dosis af fysisk og
social aktivitet, træning,
indlæring og bevægelse).

Kursusindhold:

Målgruppe: alle de voksne, der stadig tør gå forrest og lege. Voksne der arbejder med børn og unge.

Det handler om at få det optimale ud af jeres legende digitale platform, Legehjul. Vi starter med at lytte, bytte og erfaringsudveksle. Vi kommer med inspiration til hvordan I kan bruge Legehjul optimalt, både i- og udenfor undervisningen. Vi snakker lidt om leg, og om hvad Legehjul, og legen kan bruges til.

Hands on:
Her får I en grundig gennemgang af alle Legehjuls funktioner. Vi tester også lege og funktioner af i praksis. Her kommer der med garanti lidt nye legende ideer til din ”egen legerygsæk”.

INSPIRATION TIL AT:

 • Give ”de gode gamle” lege et fedt twist
 • Skalere en leg så den også kan bruges i fx udskolingen
 • Bruge legen i undervisningen
Varighed:
2 timer
kursuspris:
2 timer:
500,- kr. pr. person (min. 6 personer)
+ transport og moms
REKVISITTER:
Legehjul medbringer rekvisitter til kurset

Kursusindhold:

Målgruppe: 0-3. klasses elever, lærere og pædagoger. En børnegruppe (max 25).

Vi starter med at indfange og dokumentere jeres motivation for brugen af leg og bevægelse. Så kortlægger vi Jeres lege- og bevægelseskultur.

Sagt med andre ord, vi sætter fokus på:
 • Hvad I kan lide at lege
 • Hvad der gør en leg sjov
 • Typer af lege
 • Hvad der gør legen magisk
 • Lege regler
Her er der indlagt lidt gruppearbejde og bevægelseslege. Ud fra ovenstående proces, udvælger vi det tema vi skal opfinde og udvikle ud fra fx dyr, gamle dage og pulsen op. Med kurset får fællesskabet og trivslen et ordentligt boost, og der bliver givet fornyet fokus, energi og innovative ideer til aktivitet, leg og bevægelse i hverdagen. Vi gennemgår det rent tekniske: hvordan det digitale kan bruges til aktivitet, leg og bevægelse.

HER ER DER FOKUS PÅ:

 • Hvordan man optager en leg, så den kan forklares i billeder
 • Hvordan man redigerer en video
 • Hvordan man laver speaks til en leg
 • Hvordan man tekster en leg
Varighed:
4 timer
kursuspris:

4 timer:
1.000,- kr. pr. person
(min. 6 personer)
+ transport og moms

REKVISITTER:
Legehjul medbringer rekvisitter til kurset

Kursusindhold:

Målgruppe: 4-6. klasses elever, lærere og pædagoger. En børnegruppe (max 25).

Vi starter med at indfange og dokumentere jeres motivation for brugen af leg og bevægelse. Så kortlægger vi jeres lege- og bevægelseskultur.

Sagt med andre ord, vi sætter fokus på:
 • Hvad I dyrker af sport i fritiden
 • Hvilken bevægelse I foretrækker, og hvordan den påvirker kroppen
 • Gode bevægelses-/lege minder
 • Hvad der er sjovt at lave i fællesskab
 • Hvad der inkluderer og hvad der ekskluderer
Her er der indlagt lidt gruppearbejde og bevægelseslege. Ud fra ovenstående proces, udvælger vi det tema vi skal opfinde og udvikle ud fra fx fælleskab, trivsel, inklusion, lege fra andre lande, leg med et handicap og pulsen op. Med kurset får fællesskabet og trivslen et ordentligt boost, og der bliver givet fornyet fokus, energi og innovative ideer til aktivitet, leg og bevægelse i hverdagen. Vi gennemgår det rent tekniske: hvordan det digitale kan bruges til aktivitet, leg og bevægelse.

HER ER DER FOKUS PÅ:

 • Hvordan man optager en leg, så den kan forklares i billeder
 • Hvordan man redigerer en video
 • Hvordan man laver speaks til en leg
 • Hvordan man tekster en leg
Varighed:
4 timer
kursuspris:

4 timer:
1.000,- kr. pr. person
(min. 6 personer)
+ transport og moms

REKVISITTER:
Legehjul medbringer rekvisitter til kurset

Kursusindhold:

Målgruppe: 7-9. klasses elever, lærere og pædagoger. En børnegruppe (max 25).

Vi starter med at indfange og dokumentere jeres motivation for brugen af leg og bevægelse.
Så kortlægger vi jeres lege- og bevægelseskultur.

Sagt med andre ord, vi sætter fokus på:

 • Teori og anbefalinger om bevægelse
 • Egne erfaringer fra fx sport i fritiden
 • Stilsiddende skolegang/arbejde og bevægelse
 • Forskellige måder at få gang i krop og hjerne

Her er der indlagt lidt gruppearbejde og bevægelseslege.
Ud fra ovenstående proces, udvælger vi det tema vi skal opfinde og udvikle ud fra fx.
kropsligt fokus (core, ben, arme) hjerneøvelser, teambuildings øvelser, aktiv undervisning
og pulsen op. Med kurset får fællesskabet og trivslen et ordentligt boost, og der bliver givet
fornyet fokus, energi og innovative ideer til aktivitet, leg og bevægelse i hverdagen. Vi gennemgår
det rent tekniske: hvordan det digitale kan bruges til aktivitet, leg og bevægelse.

HER ER DER FOKUS PÅ:

 • Hvordan man optager en leg, så den kan forklares i billeder
 • Hvordan man redigerer en video
 • Hvordan man laver speaks til en leg
 • Hvordan man tekster en leg
  I arbejder med det hele på kurset.
Varighed:
4 timer
kursuspris:

4 timer:
1.000,- kr. pr. person
(min. 6 personer)
+ transport og moms

REKVISITTER:
Legehjul medbringer rekvisitter til kurset

Kursusindhold:

Målgruppe: pædagogisk personale, idrætsinstruktører, SFO-personale og lærer, samt fysioterapeuter, psykomotorik-terapeuter.

En introduktion til hvordan man kan arbejde med kamp og tumle lege som pædagogisk redskab i hverdagen. Kurset indeholder både en masse praksis øvelser og lege og en didaktisk og metodisk gennemgang af, hvordan de kan anvendes. Deltagerne lærer Tigertræning Kampreglerne, så det er trygt for alle at være med. Med Kampreglerne øver børn og voksne sig i at passe på hinanden i de vilde lege og respektere egne og andres grænser.

Kursusoversigt:

 • Hvorfor tumler børn og hvad lærer de af det
 • Social og motorisk læring gennem kamp og tumle lege
 • Kamplege som pædagogisk redskab
 • Forskellen på at slås og at kæmpe for sjov
 • Kamplege som forebyggende sundhedsarbejde
 • Kamplege i samfundsperspektiv
 • Kamplege og køn
Varighed:
3 timer
kursuspris:
3 timer: 400,- kr. pr. person (min. 10 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Tigertræning medbringer rekvisitter til kurset

Kursusindhold:

Målgruppe: pædagogisk personale, idrætsinstruktører, SFO-personale og lærer, samt fysioterapeuter, psykomotorik-terapeuter.

Bevægelseslege er et oplagt mulighed for børn at gøre sig erfaring med at samarbejde. Børn udforsker verden med kroppen og sanserne. Når børn leger sammen med andre børn gør de sig erfaringer med at forstå og vise hensyn til hinanden. Kurset indeholder en lang række lege, hvor børnene skal arbejde sammen for at legen skal fungere. Der er ikke fokus på konkurrence men på den fælles oplevelse, og at legene skal være sjove for alle. Vi bruger blandt andet bolde, sjippetove og hula hop ringe i legene.

Gennem bevægelseslege og aktiviteter øver vi os bl.a. på at:
 • at være opmærksomme på hinanden og vise hensyn
 • rumme hinandens forskellighed
 • tænke innovativt
 • være fleksibel
 • komme med egne ideer
 • skiftes
 • passe på ikke at løbe ind i hinanden/ ramme hinanden

Kursusoversigt:

 • lege hvor børnene samarbejder to og to
 • lege hvor børnene samarbejder i en mindre og store grupper
 • lege for børnene selv finder på opgaver og lader sig inspirere af hinanden
 • lege hvor børnene skal følge hinandens initiativ
Varighed:
3 timer
kursus pris:

3 timer:
400,- kr. pr. person
(min. 10 personer)
+ transport og moms 

rekvisitter:
Tigertræning medbringer rekvisitter til kurset

Kursusindhold:

Målgruppe: pædagogisk personale, idrætsinstruktører, SFO-personale og lærer, samt fysioterapeuter, psykomotorik-terapeuter.

Sprogstimulering er meget mere end at tale om bøger og billeder. På dette kursus arbejder vi med tilegnelse af sproget og begreber gennem bevægelseshistorier.

Vi hører historier, imens vi bevæger os som rollerne i historierne, sanser vi det, der fortælles. Vi arbejder også med sanglege og fortællelege, hvor børnene kommer med idéer og fortæller for hinanden, med både krop og stemme. Alle lege og aktiviteter er lige til at tage i brug i den pædagogiske dagligdag.
Varighed:
3 timer
kursuspris:
3 timer: 400,- kr. pr. person (min. 10 personer) + transport og moms
REKVISITTER:
Tigertræning medbringer rekvisitter til kurset

Kursusindhold:

Målgruppe: pædagogisk personale, idrætsinstruktører, SFO-personale og lærere.

En kursus dag med masser af bevægelseslege, kamplege og inspiration. Lege gennemgår vi både teoretisk og i praksis. Vi kommer gerne og afholder kurset andre steder i landet efter aftale. Alle deltagere får et digitalt legeoversigt med links til musikken. Kontakt os for at få et tilbud.

Vi gennemgår en lang række lege:
 • Yogahistorier
 • Opvarmningslege
 • Fægtelege
 • Tumle- og Bjørnelege
 • Samarbejdslege
Legene gennemgår vi både teoretisk og i praksis. Der gives bud på, hvordan legene kan benyttes i pædagogisk arbejde, så de understøtter børns udvikling både socialt, følelsesmæssigt og motorisk. Legene kan benyttes i mange sammenhænge, men på dette kursus er der fokus på børn i børnehave og indskoling.
Varighed:
6 timer
kursuspris:

6 timer:
800,- kr. pr. person
(min. 10 personer)
+ transport og moms

REKVISITTER:
Tigertræning medbringer rekvisitter til kurset

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere og pædagoger (pædagogisk personale).

Præsentation af yoga og de forskellige principper inden for yoga. Hvordan kan det bruges i undervisningen? Hvordan kan det implementeres i dagligdagen på skolen? Pædagogik og didaktik i forbindelse med undervisningen.
 • Yoga lege
 • Åndedrætslege
 • Breaks
 • Yoga som del af understøttende undervisning
 • Yoga som bevægelses/bånd – forløb
 • Yoga som del af undervisningen – afslutning på lektion
 • Lege med yogakort
 • Samarbejdslege, affirmationer
 • Drømmerejser og meditationer, som også kan foregå ved bord og stol
 • Afrunding og evaluering

Kursusoversigt:

 • at anvende yoga i undervisningen, både som korte og længere forløb
 • at kunne ”skrue på energi knapperne” for at få mere ro eller for at bibringe mere energi
 • at kunne bruge små breaks i undervisningen – små pauser for igen at blive klar
Varighed:
3 eller 4 timer
kursuspris:
3 timer:
800,- kr. pr. person (min. 10 personer)
4 timer:
1.000,- kr. pr. person (min. 10 personer)
+ transport og moms
rekvisitter:
Yogamåtter. Bogen ”Yoga i skolen”, er inklusiv i kursusprisen.

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere og pædagoger (pædagogisk personale).

Præsentation af yoga og de forskellige principper inden for yoga. Hvordan kan det bruges i undervisningen? Hvordan kan det implementeres i dagligdagen på skolen? Pædagogik og didaktik i forbindelse med undervisningen.
Eksempler på:
 • Yoga lege
 • Åndedrætslege, breaks
 • Yoga som del af understøttende undervisning
 • Yoga som bevægelses/bånd – forløb
 • Yoga som del af undervisningen – afslutning på lektion
 • Lege med yogakort
 • Samarbejdslege
 • Drømmerejser og meditationer som også kan foregå ved bord og stol
 • Afrunding og evaluering
 • Affirmationer

Kursusoversigt:

 • at anvende yoga i undervisningen, både som korte og længere forløb
 • at kunne ”skrue på energi knapperne” for at få mere ro eller for at bibringe mere energi
 • at kunne bruge små breaks i undervisningen – små pauser for igen at blive klar
Varighed:
3 eller 4 timer
kursuspris:
3 timer:
800,- kr. pr. person (min. 10 personer)
4 timer:
1.000,- kr. pr. person (min. 10 personer)
+ transport og moms
rekvisitter:
Yogamåtter. Bogen ”Yoga i skolen”, er inklusiv i kursusprisen.

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere og pædagoger (pædagogisk personale).

Præsentation af yoga og de forskellige principper inden for yoga. Hvordan kan det bruges i undervisningen? Hvordan kan det implementeres i dagligdagen på skolen? Pædagogik og didaktik i forbindelse med undervisningen.
Eksempler på:
 • Yoga
 • Åndedrætsøvelser, breaks
 • Yoga som del understøttende undervisning
 • Yoga som bevægelses/bånd – forløb
 • Yoga som del af undervisningen – afslutning på lektion
 • Øvelser med yogakort
 • Samarbejdsøvelser, affirmationer
 • Afspænding og meditationer, som også kan foregå ved bord og stol
 • Afrunding og evaluering
 • Yoga som del af fag-faglig undervisning

Kursusoversigt:

 • At anvende yoga i undervisningen, både som korte og længere forløb
 • At kunne ”skrue på energi knapperne” for at få mere ro eller for at bibringe mere energi
 • At kunne bruge små breaks i undervisningen – små pauser for igen at blive klar
Varighed:
3 eller 4 timer
kursuspris:
3 timer:
800,- kr. pr. person (min. 10 personer)
4 timer:
1.000,- kr. pr. person (min. 10 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Yogamåtter. Bogen ”Yoga i skolen”, er inklusiv i kursusprisen.

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere og pædagoger (pædagogisk personale). En gruppe børn (max 20) fra 5 år kan deltage

Bevægelse i klassen. Kursus i og om et særligt koncept med samme aktivitet til samme ugedag gennem 4 uger. Det samme forløb kan med fordel gentages 2-3 gange og dermed er det samlet forløb på ca. 3 mdr. Med udgangspunkt i inspiration fra A-Sports Idébank og ATIBs læringsportal afprøver vi 5 bevægelsesaktiviteter med tilhørende rekvisitter. Hensigten er, at hver dag i klassen har tilknyttet sin bevægelsesaktivitet, og at der i de følgende uger er udvalgt samme aktivitet til samme ugedag. Pointen er selvfølgelig, at der sammen med gentagelsen foregår en udvikling med både aktiviteten, samspillet og den enkelte deltager. Den første gang går med at kende rammer og regler, og dernæst er der fx fokus på kropslige aspekter, mens gangen efter sætter særlig fokus på samspillet mellem deltagerne. På kurset gennemgår en af ATIBs lege-eksperter eksempler på udviklinger af de 5 udvalgte bevægelsesaktiviteter. Tanken bag det lille projekt og den stemning som vi forsøger at opbygge, er vigtig at italesætte og mærke. En væsentlig aspekt er, at alle i klassen kender dagens agenda og aktivitet.

Kursusoversigt:

 • Daglig dosis af bevægelse
 • Gentagelse giver kompetencer
 • Kropslig deltagelse
 • Making is a way of thinking
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Plakat og kompendie til indskoling (Daglig dosis af fysisk og social aktivitet, træning, indlæring og bevægelse) og aktivitetsskabeloner er inkl. i kursusprisen

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere og pædagoger (pædagogisk personale). En gruppe børn (max 20) fra 8 år kan deltage.

Bevægelse i klassen. Kursus i og om et særligt koncept med samme aktivitet til samme ugedag gennem 4 uger. Det samme forløb kan med fordel gentages 2-3 gange og dermed er det samlet forløb på ca. 3 mdr. Med udgangspunkt i inspiration fra A-Sports Idébank og ATIBs læringsportal afprøver vi 5 bevægelsesaktiviteter med tilhørende rekvisitter. Hensigten er, at hver dag i klassen har tilknyttet sin bevægelsesaktivitet, og at der i de følgende uger er udvalgt samme aktivitet til samme ugedag. Pointen er selvfølgelig, at der sammen med gentagelsen foregår en udvikling med både aktiviteten, samspillet og den enkelte deltager. Den første gang går med at kende rammer og regler, og dernæst er der fx fokus på kropslige aspekter, mens gangen efter sætter særlig fokus på samspillet mellem deltagerne. På kurset gennemgår en af ATIBs lege-eksperter eksempler på udviklinger af de 5 udvalgte bevægelsesaktiviteter. Tanken bag det lille projekt og den stemning som vi forsøger at opbygge, er vigtig at italesætte og mærke. En væsentlig aspekt er, at alle i klassen kender dagens agenda og aktivitet.

Kursusoversigt:

 • Daglig dosis af bevægelse
 • Gentagelse giver kompetencer
 • Kropslig deltagelse
 • Making is a way of thinking
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Plakat og kompendie til mellemtrin (Daglig dosis af fysisk og social aktivitet, træning, indlæring og bevægelse) og aktivitetsskabeloner er inkl. i kursusprisen.

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere og pædagoger (pædagogisk personale). En gruppe unge (max 20) fra 12 år kan deltage.

Fra A-Sports Idébank og ATIBs læringsplatform kan I finde masser af fysiske aktiviteter til skolegården eller i skolens terræn. Måske er det relevant at få en af ATIBs lege-eksperter til at sætte aktiviteterne i spil og i praksis få mulighed for at prøve, kende og udvikle aktiviteterne sammen med kolleger eller unge i netop de arenaer, jeres institution har til rådighed. Udvalget af aktiviteter kan med fordel vise, hvordan man specifikt kan sætte fokus på det fysiske, kognitive eller sociale aspekt af fx en bevægelsesaktivitet. Samme aktivitet kan forandres til at understøtte det sociale den ene dag, og i en anden sammenhæng kan samme aktivitetsskabelon sætte fokus på det fysiske eller kognitive aspekt. Alt i alt er det vigtigt at understrege, at terrænet eller skolegården ikke er at forveksle med idrætsbaner, men de er åbne aktivitets-arenaer, der kan bruges til et utal af forskellige bevægelsesaktiviteter.

Kursusoversigt:

 • Lokale aktiviteter og lege
 • Bevægelses miljøer
 • Sociale relationer
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Bevægelsesarenaer, aktivitetskabeloner og rekvisitter fx hulahopringe, kegler og skumbolde

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere, pædagoger (pædagogisk personale) og idrætsinstruktører. En børnegruppe (max 20) fra 2 år kan deltage.

De gamle lege er en helt fantastisk fælles oplevelse, som bringer folk i relation og på bedste vis kan man sætte hinanden i nye positioner via helt enkle rekvisitter og regler. De samme lege kan så på forunderlig vis udvikle sig til mere spidsfindige og sjove lege- arenaer. Engang har legene været brugt til at møde og tviste udvekslinger mellem unge og voksne, men i dag har de først og fremmest den kvalitet at skabe et samlingspunkt på tværs af alder og kulturer – i øvrigt et samlingspunkt vi sjældent oplever i dagligdagen. Glæde, latter og deltagelse er vigtigere end point og rangering, og fordi reglerne aftales mellem deltagerne, kan alle være med. Legene er inkluderende over for deltagere med særlige behov. ATIBs instruktører er eksperter i at formidle legene på en levende og tilgængelig måde, og vi tilpasser arrangementet til gruppen og ikke mindst til netop jeres særlige behov og sigte med arrangementet.

Kursusoversigt:

 • På tværs af alder og kultur
 • Leg som mødested
 • Stemninger og deltagelser
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Legeskabeloner, forhåndværende ting og evt. en legetaske med bevægelses rekvisitter.

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere, pædagoger (pædagogisk personale) og idrætsinstruktører. En børnegruppe (max 20) fra 2 år kan deltage.

Kurset er fokuseret omkring de tre primære sanser og kropslig udvikling fra en enkel sanseintregration til mestring af komplette og sammensatte bevægelser. Når motorik er leg for både store og små, skaber børn samtidig det netværk af nerve-baner i kroppen, de skal bruge hele deres levetid. Den motoriske indsats er et uvurderligt grundlæggende arbejde med at understøtte alle børn, men i særdeleshed de idrætsusikre børn. Især børn med de største udfordringer har brug for hjælp til at mestre deres egen krop. De har gavn af at forstå, at det, der i først omgang forekommer umuligt, måske alligevel kan læres. Kurset byder ind med, hvordan man kan nedbryde udfordringer i små og enkle trin og træne de enkelte trin. De tre primære sanser; vestibulær-, muskel-led- og taktilsansen er et ultimativt grundlag for en god grundmotorikken. Træning af de sanser er selve kroppens ABC og er forudsætning for alle andre mere komplicerede og sammensatte bevægelser i fx de forskellige idrætsdiscipliner.

Kursusoversigt:

 • Grundmotorik
 • Sanselege
 • I små og enkle trin
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Aktivitetsskabeloner og motorik-redskaber.

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere og pædagoger (pædagogisk personale). En gruppe børn (max 20) fra 5 år kan deltage.

Kurset lægger op til, at I i praksis få mulighed for at prøve, kende og udvikle aktiviteterne sammen med kolleger eller børn i netop de arenaer, jeres institution har til rådighed. Fra A-sports Idebank og ATIBs læringsplatform kan I finde masser af fysiske aktiviteter til legepladsen og skolegården. Måske er det relevant at få en af ATIBs lege-eksperter til at sætte aktiviteterne i spil. Udvalget af aktiviteter kan med fordel vise, hvordan man specifikt kan sætte fokus på det fysiske, kognitive eller sociale aspekt af fx en leg. Samme leg kan forandres til at understøtte det sociale den ene dag, og i en anden sammenhæng kan samme legeskabelon sætte fokus på det fysiske eller kognitive aspekt. Alt i alt er det vigtigt at understrege, at legepladsen eller skolegården ikke er at forveksle med idrætsbaner, men de er åbne lege-arenaer, der kan bruges til et utal af forskellige bevægelsesaktiviteter.

Kursusoversigt:

 • Lokale aktiviteter og lege
 • Læringsmiljøer
 • Sociale bevægelsesaktiviteter
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner:
500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Institutionens egne lege-arenaer, legeskabeloner og lege-rekvisitter

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere og pædagoger (pædagogisk personale). En gruppe børn (max 20) fra 8 år kan deltage.

Kurset lægger op til, at I i praksis få mulighed for at prøve, kende og udvikle aktiviteterne sammen med kolleger eller børn i netop de arenaer, jeres institution har til rådighed. Fra A-sports Idebank og ATIBs læringsplatform kan I finde masser af fysiske aktiviteter til legepladsen og skolegården. Måske er det relevant at få en af ATIBs lege-eksperter til at sætte aktiviteterne i spil. Udvalget af aktiviteter kan med fordel vise, hvordan man specifikt kan sætte fokus på det fysiske, kognitive eller sociale aspekt af fx en leg. Samme leg kan forandres til at understøtte det sociale den ene dag, og i en anden sammenhæng kan samme legeskabelon sætte fokus på det fysiske eller kognitive aspekt. Alt i alt er det vigtigt at understrege, at legepladsen eller skolegården ikke er at forveksle med idrætsbaner, men de er åbne lege-arenaer, der kan bruges til et utal af forskellige bevægelsesaktiviteter.

Kursusoversigt:

 • Lokale aktiviteter og lege
 • Læringsmiljøer
 • Sociale bevægelsesaktiviteter
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner:
500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:

Institutionens egne
lege-arenaer,
legeskabeloner og
lege-rekvisitter

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere og pædagoger (pædagogisk personale). En gruppe børn (max 20) fra 5 år kan deltage.

Kursus til aktiv boglig undervisning. Få inspiration til at inddrage bevægelse i den daglige undervisning i alle fag og på alle klassetrin. Hvad enten du er lærer eller pædagog kan du få inspiration til at arbejde med bevægelse i de boglige fag og ATIB tilrettelægger kurset afhængig af den målgruppe og synsvinkel I udvælger. Således vil kursusindholdet se forskelligt ud afhængig af om det sigter mod matematik i indskolingen eller sprogfag på mellemtrinnet. I alle tilfælde tilstræber vi, at kurset afvikles praktisk og med deltagerne som aktører i fysisk bevægelse.

Kursusoversigt:

 • Aktiv læring
 • Praktisk deltagelse
 • Daglig bevægelse
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Aktivitetsskabeloner, udvalgt fagstof og rekvisitter fx markeringsbrikker med de 120 hyppigste ord eller alfabet/tal

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere og pædagoger (pædagogisk personale). En gruppe børn (max 20) fra 8 år kan deltage.

Kursus til aktiv boglig undervisning. Få inspiration til at inddrage bevægelse i den daglige undervisning i alle fag og på alle klassetrin. Hvad enten du er lærer eller pædagog kan du få inspiration til at arbejde med bevægelse i de boglige fag og ATIB tilrettelægger kurset afhængig af den målgruppe og synsvinkel I udvælger. Således vil kursusindholdet se forskelligt ud afhængig af om det sigter mod matematik i indskolingen eller sprogfag på mellemtrinnet. I alle tilfælde tilstræber vi, at kurset afvikles praktisk og med deltagerne som aktører i fysisk bevægelse.

Kursusoversigt:

 • Aktiv læring
 • Praktisk deltagelse
 • Daglig bevægelse
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Aktivitetsskabeloner, udvalgt fagstof og rekvisitter fx kegler med tal, tegn og bogstaver

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere og pædagoger (pædagogisk personale). En gruppe unge (max 20) fra 12 år kan deltage.

Kursus i Brain Breaks for krop, leg og bevægelse. Pointen er at mærke, hvad aktiviteterne kan i et bredere perspektiv især i forhold til børns og unges trivsel og forudsætninger for læring. Brain Breaks er en særlig vigtig pause i den daglige undervisning med ‘lege-briller’ på. Det er aktive pauser, powerpauser eller mind-breaks, der i bedste fald kan skabe både ny energi og livsvigtig bevægelse flere gange i løbet af dagen. Brain Breaks er korte, ofte fysiske aktive pauser, der netop giver hjernen en tiltrængt pause til næste undervisningsmodul. Forskning påpeger at korte fysiske pauser før og efter boglig undervisning fremmer læringsparathed, koncentration og konsolidering af det lærte. Kurset byder på konkrete praktiske eksempler på aktiviteter, der bevæger både krop og sind.

Kursusoversigt:

 • Givtige aktive pauser
 • Læringsparathed
 • Social interaktion
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Aktivitetsskabeloner og rekvisitter fx ærteposer, bolde og hulahopringe

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere, pædagoger (pædagogisk personale) og idrætsinstruktører. En gruppe børn/unge (max 20) kan deltage.

Kurset tager udgangspunkt i aktiviteter fra A-Sport Idébank og ATIBs læringsplatform, men sammen med deltagerne forsøger vi at etablere et bevægelsesarena med fælles oplevelser, der styrker deltagernes erfaringer med samarbejde og samskabelse. Mange sanser skal i spil, når man laver teambuilding, og deltagerne skal også mødes med benspænd til fælles tænkning. Kurset sætter fokus på løsning af opgaver, hvor det giver mening at være flere. Positiv gruppedynamik er ofte en følge af gode opgave, fælles indsatser og energi. Den gode trivsel er både en berigende motivation og en slags belønning for at sætte sig selv overstyr til fordel for den fælles opgave og for fællesskabet. Teamet kan være en hel skoleklasse, kollega-grupper eller grupper på tværs af alder, køn og profession.

Kursusoversigt:

 • Samarbejde og samskabelse
 • Gruppedynamik
 • Fællesskab
Varighed:
4 lektioner
kursuspris:
4 lektioner: 1.000,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Aktivitetsskabeloner og rekvisitter fx softbolde og terninger med lommer

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere, pædagoger (pædagogisk personale) og idrætsinstruktører. En gruppe børn/unge (max 20) kan deltage.

Kurset tager udgangspunkt i aktiviteter fra A-Sport Idèbank og ATIBs læringsplatform, men sammen med deltagerne forsøger vi at etablere et bevægelsesarena med fælles oplevelser, der styrker deltagernes erfaringer med samarbejde og samskabelse. Mange sanser skal i spil, når man laver teambuilding, og deltagerne skal også mødes med benspænd til fælles tænkning. Kurset sætter fokus på løsning af opgaver, hvor det giver mening at være flere. Positiv gruppedynamik er ofte en følge af gode opgave, fælles indsatser og energi. Den gode trivsel er både en berigende motivation og en slags belønning for at sætte sig selv overstyr til fordel for den fælles opgave og for fællesskabet. Teamet kan være en hel skoleklasse, kollega-grupper eller grupper på tværs af alder, køn og profession.

Kursusoversigt:

 • Sanse i spil
 • Fælles indsatser og energi
 • Benspænd og positiv stemning
Varighed:
4 lektioner
kursuspris:
4 lektioner: 1.000,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Aktivitetsskabeloner og rekvisitter fx yoga måtter og sjippetove

Kursusindhold:

Målgruppe: lærere, pædagoger (pædagogisk personale) og idrætsinstruktører. En gruppe børn (max 20) fra 3 år kan deltage.

Kurset er opdelt i to vigtige afsnit. Den første del sætter fokus på at få det digitale omfattende materiale til at fungere på den mest enkle måde i forskellige lege og konkurrencer. I den anden del sætter kurset fokus på de lege, træningsaktiviteter m.m. der er målrettet mod den målgruppe, som I vælger at rette inspiration, motivation og læringsmateriale til. Fx er der forskel på om kurset retter sig til en børnehave, skoleklasse eller til et håndboldhold i en idrætsforening. Således tilretter ATIB kurset, så vi på kurset praktisk afprøver indhold og deltagerne har mulighed for at være aktive og co-creative sammen med kursuslederen.

Kursusoversigt:

 • Interaktivt spil
 • Mange variationer
 • Sjov og motiverende leg
Varighed:
2 lektioner
kursuspris:
2 lektioner: 500,- kr. pr. person (min. 6 personer) + transport og moms
rekvisitter:
Slappuk, kegler, adaptorer og adaptorplade m/velcro

Fandt du ikke det kursus, du ledte efter?

Hvis du har et specifikt ønske om et kursus, der ikke fremgår endnu i vores kursuskatalog, så kontakt os. Vi kan designe og tilrettelægge noget til jeres behov.
Email: atib@a-sport.dk

Telefonnummer: 9751 0717

Book kursus

Tilmelding sker via denne formular senest 6 uger før den ønskede dato for kursusafholdelse. Tilmelding er bindende. Du har også mulighed for at ringe til os på tlf. 97 51 07 17. Hvis du har abonnement til ATIB, indgår du i rabat aftaler, dette fremgår af dit abonnementsbevis.

INSTITUTION