Bevægelse, leg og trivsel

Området er kendetegnet ved at aktiviteter og øvelser har et indbygget specifikt fokus og sigte på at støtte relationsarbejde og sætte stemning for bevægelsesaktiviteter generelt. Herunder finder man sociale lege, trivselslege, konstruktionslege, sanselege, Brain Breaks og samarbejdsøvelser.

indskoling

Her kan du se et eksempel på en aktivitet til bevægelse, leg og trivsel

mellemtrin

Her er et eksempel på en aktivitet til bevægelse, leg og trivsel ​

udskoling

Her kan du se et eksempel på en aktivitet til bevægelse, leg og trivsel

Byg med kroppen

Antal: 1 el. flere.
Varighed: ca. 40 min.
Aldersgruppe: fra 8 år.

REKVISITTER

Kegler og billeder af akrobatiske opstillinger (er kun tilgængelig for brugere med ATIB-abonnementet). Evt. måtter.

FORMÅL

Konditionstræning og forståelse for løbets forskellige træningsformer.

Sådan gør du:

Banen

Underviseren placerer 7 kegler rundt i lokalet, og lægger et akrobatisk billede under hver kegle.

Hold

Eleverne deles ind i hold. Der skal være lige mange på hvert hold

Base

Eleverne får tildelt en base, hvor de akrobatiske opstillinger skal udføres.

Spillet starter

Underviseren sætter spillet i gang, og grupperne løber nu hen til første kegle.

Under keglen

Gruppen kigger på billedet, der ligger under keglen, og løber derefter tilbage til basen.

Opstilling

Nu samarbejder elverne om at lave den samme opstilling, som var vist på billedet.

Godkendt

Når underviseren har godkendt opstillingen, må eleverne løbe ud til næste kegle.

Alle kegler

Spillet fortsætter til alle grupper har været igennem alle kegler.

God fornøjelse

Der er brug for masser af kreativitet, kropsforståelse og godt samarbejde.

BESKRIVELSE

Inden spillet starter stilles 7 kegler op forskellige steder i lokalet. Under hver kegle placeres et billede med en akrobatisk opstilling. Det kunne være en pyramide eller en flyvemaskine, som deltagerne skal kunne udføre i samarbejde med deres kroppe. Under kegle 7 kan der eventuelt stå “find selv på en opstilling”. (Klik på knappen nedenfor –> ‘Print PDF’ –> for at hente de 7 billeder med opstillinger, som er klar til print). Underviseren deler klassen ind i grupper, så der er lige mange i hver gruppe. Gruppernes størrelse skal matche billedernes akrobatiske opstillinger. Hver grupper tildeles en base, hvor de skal fremføre deres udgave af opstillingerne. Eleverne stiller sig i deres tildelte base og når læreren starter legen, må alle i gruppen løbe hen og kigge under 1. kegle. Eleverne skal nu huske billedet, løbe tilbage til deres base og udføre deres udgave af opstillingen. Først når opgaven er godkendt af underviseren, må eleverne løbe hen til næste kegle. Spillet fortsætter til alle elever, har været igennem alle keglerne.

VARIATION

Lav de akrobatiske øvelser, som passer til det niveau og antal elever, du har i klassen. Kan spilles på tid, hvor den gruppe, som udfører alle opgaverne først vinder.

Ønsker du at høre mere om bevægelse, leg og trivsel?

Lad én af vores fagkonsulenter ringe dig op og fortælle dig mere om, hvordan du kan optimere din indsats i arbejde med bevægelse, leg og trivsel i skolen i hverdagen.

Email: atib@a-sport.dk


Telefonnummer: 9751 0717