aktiv læring

Aktiv læring byder ind med igangsættende og afprøvede aktiviteter herunder konstruktionslege, evaluerings-stafetter, fagfaglig træningsøvelser og aktivitets-skabeloner. De sidste er ramme-aktiviteter, der med få snuptag kan tilpasses til netop den faglige situation, hvor der er brug for at skabe bevægelse i læring og træning af ny elementer i skolens forskellige fag.

indskoling

Her kan du se et eksempel på en aktivitet til Aktiv Læring

Mellemtrin

Her kan du se et eksempel på en aktivitet til Aktiv Læring

udskoling

Her er et eksempel på en aktivitet til Aktiv Læring

Evalueringsstafet

Antal: 4 el. flere.
Aldersgruppe: fra 5 år.

REKVISITTER

Kegle (minimum 2 stk.), hulahop ring (minimum 2 stk.).

Sådan gør du:

Banerne

Lav det antal baner, som du laver grupper. Hver bane har en hulahop ring til svar/base og med 5-10 meters mellemrum en opgavekegle.

Under keglerne

I hulahop ringen ligger svararket. Under opgavekeglen ligger opgavearket. Tilføj flere ark under keglerne, hvis du ønsker at eleverne skal løse flere opgaver.

Grupper

Klassen finder i samarbejde ud af, hvem der henter bolde, hvem der danner ord, hvem der skriver osv. Hvad er taktikken?

Igangsætning

Læreren fløjter aktiviteten i gang. Den første elev løber ned til keglen med opgaverne.

Vælg en opgave

Eleven vælger en af opgaverne på opgavearket og løber dernæst ned og skriver svaret/løsningen ned på svararket.

Næste elev

Det dannede ord, skriver I ned på papir og tæller point.

Vigtig

Hvis en elev har svært ved at løse en gældende opgave, så kan eleven bede om hjælp fra en af de andre elever. Et godt samarbejde er guld værd.

BESKRIVELSE

Animanitionen til Evalueringsstafet finder du her:

En sjov og anderledes måde at lave evaluering/repetition på. Aktiviteten kan laves i hallen/salen/på gangen m.fl. Eleverne inddeles i mindre grupper 2-4 i hver gruppe. Underviseren har for inden sat banen op. I den ene ende af banen er der sat kegler op til hver gruppe med tilhørende svarark. I den anden ende af banen er der sat kegler op med tilhørende svarark – en kegle samt svarark til hver gruppe. Når læreren sætter aktiviteten i gang, må den første elev i gruppen løbe ned, se/løse første opgave, når eleven har svaret/løsningen må han/hun løbe tilbage og skrive svaret/løsningen på svararket. Svaret skal altid skrives i samme svarrubrik, som opgaven var skrevet i.
Sværhedsgraden afhænger af opgaver samt fag. Lav evt. flere opgaveark samt svarark, så eleverne kommer igennem flere spørgsmål. Disse lægges blot oven på hinanden. Når et opgaveark er løst, tages der hul på det næste. Eleverne bestemmer selv, hvilken opgave de vil løse. Er der en opgave, en elev ikke kan løse, må han/hun bede om hjælp fra en i gruppen. Gennemgå evt. opgaverne på klassen bagefter, hvis ikke læreren godkender de løste opgaver undervejs.

Ønsker du at høre mere om aktiv læring?

Lad én af vores fagkonsulenter ringe dig op og fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge denne kategori i din undervisning.

Email: atib@a-sport.dk


Telefonnummer: 9751 0717