aktiv læring

Aktiv læring byder ind med igangsættende og afprøvede aktiviteter herunder konstruktionslege, evaluerings-stafetter, fagfaglig træningsøvelser og aktivitets-skabeloner. De sidste er ramme-aktiviteter, der med få snuptag kan tilpasses til netop den faglige situation, hvor der er brug for at skabe bevægelse i læring og træning af ny elementer i skolens forskellige fag.

indskoling

Her kan du se et eksempel på en aktivitet til Aktiv Læring

mellemtrin

Her er et eksempel på en aktivitet til
Aktiv Læring

udskoling

Her kan du se et eksempel på en aktivitet til Aktiv Læring

Ærteposegolf

Antal: 1 el. flere.
Aldersgruppe: fra 5 år.

REKVISITTER

Gym-ringe (minimum 9 stk.), kegler med tal (minimum 9 stk.), ærteposer.

Sådan gør du:

Område

Vælg et sted med god plads, hvor aktiviteten skal foregå (f. eks. i skolegården eller gymnastiksalen).

Fordel poster ud

Fordel posterne ud over det valgte sted. Posterne kan bestå af tøndebånd, sjippetov eller bare cirkler tegnet med kridt.

Ved cirklen

Ved hver cirkel/post placerer I en kegle med nummer og i en plastiklomme et spørgsmål.

Grupper

Eleverne inddeles i tomandsgrupper.

Svarark og ærtepose

Hver gruppe får udleveret et svarark og en ærtepose.

Grupper fordeles

Grupperne fordeles på hver deres post (der skal være en god spredning på grupperne).

Næste post

Gruppen starter med at besvare spørgsmålet ved deres startpost. Spørgsmålet skrives på deres svarark.

Næste post

Herefter skal de videre til næste post. Næste post, er posten med nummeret over den post, man står på (står man på post 7, skal man til post 8 osv.) Grupperne skal igennem alle poster og spørgsmål.

Ærteposen

Gruppen kommer til næste post ved at ramme den med ærteposen (der skal bruges underhåndskast). Det antal kast, man bruger for at nå posten, skrives på svararket. Ved hver post noteres således antal kast samt besvarelserne på spørgsmålene.

Afslutning

Når grupperne har været igennem samtlige poster, er spillet slut. Herefter tjekkes svarene og antallet af kast tælles op. God fornøjelse med ærteposegolf!

BESKRIVELSE

Animationen til Ærteposegolf finder du her:
Der etableres en “golf-bane” på et stort udendørs areal (fx fodboldbane) eller i en hal. Banen består af 18 “teesteder” og 18 “golfhuller”. ” Teesteder” er markeret med kegler m. tal og “golfhuller” består af fx hulahopringe tæt på hinanden. Banen kan selvfølgelig også bestå af 9 golfhuller. Ved hvert kegle med tal anbringes en opgave. Grupperne starter ved hvert deres kegle. De læser den opgaven der ligger ved keglen, og løser den. Kaster derefter deres ærtepose videre mod næste tal i talrækken. Måske skal de bruge flere kast til at nå næste hul, men de skal altid kaste derfra, hvor ærteposen lander. De tæller antal kast. Ved “hullet” skal ærteposen “pottes” ind i hulahopringen. Ved næste kegle læser og løser de opgaven, og eleverne kaster igen ærteposen videre mod næste hul og så fremdeles. Formålet med opgaven er, at eleverne individuelt, i par eller i små grupper, med færreste kast, og med flest rigtige læste og løste opgaver, når rundt på hele banen. Antallet af kast mod hvert hul skrives ned på et scorekort – og evt. opgavens løsning skrives også ned. Der skal udarbejdes forskellige opgaver til hvert “golfhul”. Hver elev/gruppe skal bruge papir og blyant. På “golf-banen” kan der trænes færdigheder fra alle fag og opgaverne kan differentieres.

Ønsker du at høre mere om aktiv læring?

Lad én af vores fagkonsulenter ringe dig op og fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge denne kategori i din undervisning.

Email: atib@a-sport.dk


Telefonnummer: 9751 0717