Vikaren

Bevægelsesaktiviteterne i denne portal er didaktisk ordnet, så de ikke fordrer større forberedelse og forarbejde for at få aktiviteterne i spil sammen med en gruppe børn eller unge. Aktiviteterne er beskrevet og tilrettelagt i en opbygning i små afmålte trin, så de er nemme at gå til og nemme at styre eller lede i vikarsituationen. Målgruppen for aktiviteten fremgår af beskrivelsen og i de fleste tilfælde inddelt efter indskoling, mellemtrin og udskoling.

indskoling

Her kan du se et eksempel på en aktivitet til vikaren

mellemtrin

Her er et eksempel på en aktivitet til vikaren​

udskoling

Her kan du se et eksempel på en aktivitet til vikaren

Klar-parat-quiz

Antal: 3 el. flere.
Aldersgruppe: fra 5 år.

REKVISITTER

Kegler (minimum en kegle pr. hold), hulahop ring (minimum 1 hulahopring pr. hold).

Sådan gør du:

Bane/område

I den ene ende af banen er der placeret en hulahopring (start) pr. hold og i den modsatte ende står der en kegle (svarknappen) pr. hold.

Hold

I deler klassen i hold. På hvert hold er der tre deltager.

Hulahopring

Den første deltager på holdet står i hulahopringen.

Spørgsmål

Læreren læser et spørgsmål op – fx “Hvad hedder hovedpersonen i romanen?”

Samarbejde

Holdet finder i samarbejde hurtigt svaret.

Løb

Den første fra gruppen løber ned til svarknappen og trykker.

Svar

Det hold, der først trykker på svarknappen må svare. Svarer de rigtigt, får gruppen et point.

Svarer forkert

Svarer gruppen forkert, går spørgsmålet videre til det hold, der står til højre for dem. Dette fortsætter til en af holdene har svaret rigtigt på spørgsmålet.

Osv.

Nyt spørgsmål bliver givet – nu er det nummer to fra holdet der løber osv. Vær super klar i hovedet og kom hurtigt ud af starthullet – klar parat quiz!

BESKRIVELSE

Animationen til Klar-parat-quiz finder du her:
Klassen deles ind i små hold af 3 deltager. Deltagerne står i en række bagved deres hulahopring. Den første deltager på holdet står i hulahopringen. Hulahopringene ligger i den ene ende af en afgrænset område. I den anden ene af området står der en kegle til hver gruppe. Denne kegle er svarknappen. Aktiviteten går ud på, at fx læreren stiller et spørgsmål. Grupperne skal nu samarbejde om at finde svaret. Når de har fundet løsningen, løber den første fra gruppen ned til svarknappen og trykker. Den gruppe der først får trykket på svarknappen må besvare spørgsmålet. Svarer gruppen rigtigt får de et point. Svarer de forkert, går spørgsmålet videre til det hold, der står til højre for gruppen. Dette fortsætter til en af holdene har svaret rigtigt. Et rigtigt svar giver et point. Nyt spørgsmål bliver givet, og denne gang er det elev nummer to fra holdet, der løber osv.
Der kan sættes flere pointsystemer ind, så der hele tiden vil være mulighed for at ændre på pointstillingen. Der kan sættes små forhindringer ind på området/banen, som gør turen op til svarknappen sjovere og mere udfordrende. Aktiviteten kan bruges i alle fag på alle årgange.

ØNSKER DU AT HØRE MERE OM VIKAREN KATEGORI?

Lad én af vores fagkonsulenter ringe dig op og fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge denne kategori i din undervisning, som vikar.

Email: atib@a-sport.dk


Telefonnummer: 9751 0717