Vikaren

Bevægelsesaktiviteterne i denne portal er didaktisk ordnet, så de ikke fordrer større forberedelse og forarbejde for at få aktiviteterne i spil sammen med en gruppe børn eller unge. Aktiviteterne er beskrevet og tilrettelagt i en opbygning i små afmålte trin, så de er nemme at gå til og nemme at styre eller lede i vikarsituationen. Målgruppen for aktiviteten fremgår af beskrivelsen og i de fleste tilfælde inddelt efter indskoling, mellemtrin og udskoling.

indskoling

Her kan du se et eksempel på en aktivitet til vikaren

mellemtrin

Her kan du se et eksempel på en aktivitet til vikaren

udskoling

Her er et eksempel på en aktivitet til vikaren​

Radiobiler – Udskoling

Antal: 2 el. flere

Aldersgruppe: Fra 12 år

FORMÅL

At eleverne gennem denne tillidsøvelse lærer at stole på hinanden, og derigennem styrke klassens sociale relationer og rammer. Samtidig kan det være selvtillidsopbyggende, at turde stole og hengive sig til en anden.

REKVISITTER

Evt. mobility briller.

Faglig input

Fokus på elevernes samarbejdsevner, tillid og tryghed.

Sådan gør du:

To-og-to

Eleverne skal arbejde sammen to og to.

Hvem gør hvad

Den ene lukker øjnene og er radiobil. Den anden skal være bag radiobilen og styre den med forskellige kommandoer.

Styring

Frem: Et prik på ryggen.
Til venstre: Et prik på venstre skulder.
Til højre: Et prik på højre skulder.
Baglæns: To prik på samme tid.
Stop: En flad hånd lægges på hovedet af radiobilen.

Legen fortsætter

Skift roller og gerne makker som legen skrider frem.

BESKRIVELSE

Eleverne skal arbejde sammen to-og-to. Den ene lukker øjnene og er radiobil. Den anden skal styre radiobilen på følgende måde:
Frem: Et prik på ryggen
Til venstre: Et prik på venstre skulder
Til højre: Et prik på højre skulder
Baglæns: To prik på samme tid.
Stop: En flad hånd lægges på hovedet af radiobilen.
Efter lidt tid byttes der roller og man kan senere vælge, at der skiftes makker, hvorefter aktiviteten fortsættes.

Variation

Når eleverne er klar, kan radiobilerne styres rundt mellem klassens borde og stole, eller der kan laves en forhindringsbane, så legen bliver til en lille stafet. Man kan køre hurtigt eller langsomt alt efter hvor øvede eleverne er og hvor meget plads man har til aktiviteten. Bliver legen for vild, kan I bestemme at man udgår af legen, hvis man støder ind i andre radiobiler. Omvendt kan man sætte gang i legen ved at udpege en dødsbilist, som får andre radiobiler til at udgå, hvis de kommer kontakt. Det kan være nødvendigt med bind for øjnene, men også grænseoverskridende. Opfind i fællesskab nye måder at styre radiobilen eller måder at køre på – skal den tage museskridt, kravle eller løbe, det er op til jer!

ØNSKER DU AT HØRE MERE OM VIKAREN KATEGORI?

Lad én af vores fagkonsulenter ringe dig op og fortælle dig mere om, hvordan du kan bruge denne kategori i din undervisning, som vikar.

Email: atib@a-sport.dk


Telefonnummer: 9751 0717